Ofertes de Treball
Enginyeria

PROJECT MANAGER

Ubicació: Osona nord

Sector: Indústria del plàstic

NOU
COORDINADOR/A DE MANTENIMENT

Ubicació: Osona

Sector: Indústria alimentària

ENGINYER/A ELÈCTRIC/A

Ubicació: Ripoll

Sector: Distribució energia elèctrica

ADJUNT/A AL RESPONSABLE DE COMPLIANCE I SOSTENIBILITAT

Ubicació: Osona Nord

Sector: Indústria del metall

ENGINYER/A R+D (Electrònica)

Ubicació: Osona

Sector: Electrònica

DIRECTOR/A GENERAL

Ubicació: Catalunya Central

Sector: Electrònica

ARQUITECT@/ENGINYER@
(PROJECT MANAGER)

Ubicació: Catalunya Central

Sector: Enginyeria d'edificacions

ENGINYER/A DE PROCESSOS

Ubicació: Osona Sud

Sector: Indústria del metall

PRODUCT MANAGER

Ubicació: Osona Nord/Ripollès

Sector: Indústria metal.lúrgica

TÈCNIC/A JUNIOR EN SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Ubicació: Osona Nord

Sector: Indústria del Plàstic

ENGINYER/A DE PROJECTES

Ubicació: Osona

Sector: Instal·lacions de Bugaderia Industrial

Teletreball
ENGINYER INSTAL.LACIONS (ESP. CONTRA INCENDIS)

Ubicació: Catalunya

Sector: Enginyeria d'edificacions i instal.lacions

Nova!
RESPONSABLE AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

Ubicació: La Selva/Gironès

Sector: Injecció de plàstics

DELINEANT

Ubicació: Vic

Sector: Enginyeria d'Instal·lacions

TÈCNIC/A AMIDAMENTS

Ubicació: Osona

Sector: Serveis d'Enginyeria i construcció

ASSESSOR/A TÈCNIC DE SEGURETAT ALIMENTARIA

Ubicació: Vic

Sector: Enginyeria- Consultoria i assessoria sector alimentari

DIRECTOR/A DE PRODUCCIÓ

Ubicació: Osona

Sector: Indústria del metall

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Ubicació: Osona Nord

Sector: Indústria del plàstic

TÈCNIC/A ESTUDI D'OBRES

Ubicació: Osona

Sector: Serveis d'Enginyeria Multisectorial

híbrid!
DELINEANT-PROJECTISTA
(edificis industrials)

Ubicació: Osona

Sector: Serveis d'Enginyeria Multisectorial

ENGINYER/A CIVIL/ARQUITECTE

Ubicació: Vic

Sector: Enginyeria especialitzada en Cicle de l'Aigua