Ofertes de Treball
Altres

ADJUNT/A AL RESPONSABLE DE COMPLIANCE I SOSTENIBILITAT

Ubicació: Osona Nord

Sector: Indústria del metall

ADVOCAT/ADA (JUNIOR)

Ubicació: Osona

Sector: Consultoria comptable, fiscal, laboral i jurídica

Oportunitat!
AUDITOR/A INTERN/A (COMPLIMENT NORMATIU)

Ubicació: Osona

Sector: Grup Industrial

Teletreball
ENGINYER INSTAL.LACIONS (ESP. CONTRA INCENDIS)

Ubicació: Catalunya

Sector: Enginyeria d'edificacions i instal.lacions

ARQUITECT@/ENGINYER@
(PROJECT MANAGER)

Ubicació: Catalunya Central

Sector: Enginyeria d'edificacions

TÈCNIC/A AMIDAMENTS

Ubicació: Osona

Sector: Serveis d'Enginyeria i construcció

Estem creixent!!
DOCENTS

Ubicació: Vic

Sector: Serveis de Formació

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Ubicació: Osona Nord

Sector: Indústria del plàstic

ENGINYER/A CIVIL/ARQUITECTE

Ubicació: Vic

Sector: Enginyeria especialitzada en Cicle de l'Aigua