Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

ANGLÈS A.2.A

100% subvencionat pel Consorci per la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 17h a 20h

Durada: 75 Hores

Data d'inici: 18/03/2020

Data de finalització: 22/05/2020


Adreçat a:

Treballadors en actiu i/o autònoms


Programa:

Corresponents al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)
Aquest nivell està desglossat en 2 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.

- A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
- A.1 Continguts lexicosemàntics
- A.2 Continguts gramaticals
- A.3 Continguts ortogràfics
- A.4 Continguts fonètics i fonològics
- B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
- C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
- C.1 Continguts funcionals
- C.2 Continguts discursius