Formació i desenvolupament

Entenem la formació com un element fonamental per potenciar el desenvolupament personal i organitzacional. Per això, treballem per potenciar-los des de dues vessants:

DISSENY DEL PLA DE FORMACIÓ: Una bona gestió de RRHH implica identificar les necessitats formatives per millorar les capacitats conjuntes de l’organització.
El canvi de context, mercat o orientació de l’empresa sovint requereix als seus professionals una adaptació a les noves necessitats. Per això, dissenyem plans i accions de formació a mida basats en les necessitats detectades i en la consecució dels objectius que definim conjuntament amb l’organització.
Per tancar el pla de formació identifiquem les necessitats de l’organització o equip, dissenyem l’acció formativa, executem la formació in company, o a les nostres instal•lacions, i avaluem els resultats assolits.

MONITORITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES: Totes les nostres accions formatives i plans de formació estan orientats a resultats. Per això, cadascuna de les nostres fases del procés de pla de formació son monitoritzades amb indicadors de qualitat per reportar als nostres clients l’impacte assolit amb les accions implantades.