Formació i desenvolupament

Entenem la formació com un element fonamental per potenciar el desenvolupament personal i organitzacional. Per això, treballem per potenciar-los des de dues vessants:

DISSENY DEL PLA DE FORMACIÓ: Una bona gestió de RRHH implica identificar les necessitats formatives per millorar les capacitats conjuntes de l’organització.
El canvi de context, mercat o orientació de l’empresa sovint requereix als seus professionals una adaptació a les noves necessitats. Per això, dissenyem plans i accions de formació a mida basats en les necessitats detectades i en la consecució dels objectius que definim conjuntament amb l’organització.
Per tancar el pla de formació identifiquem les necessitats de l’organització o equip, dissenyem l’acció formativa, executem la formació in company, o a les nostres instal•lacions, i avaluem els resultats assolits.

MONITORITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES: Totes les nostres accions formatives i plans de formació estan orientats a resultats. Per això, cadascuna de les nostres fases del procés de pla de formació son monitoritzades amb indicadors de qualitat per reportar als nostres clients l’impacte assolit amb les accions implantades.

Cursos destacats

CURS INICI
HABILITATS DIRECTIVES
21/10/2021
Nou
ANGLÈS B.1.A
15/11/2021
Nou
ANGLÈS B.1.C
30/08/2021
Nou
ANGLÈS B.2.B
07/10/2021
Nou
ANGLÈS B.2.C
29/10/2021
Nou
ANGLÈS B.2.D
22/11/2021
Nou
EINES DE COACHING 2
25/10/2021
Nou
CONTRACTACIÓ
16/11/2021
Nou
ANÀLISI I CONTROL DE COSTOS
08/11/2021
Nou
HABILITATS DE COMUNICACIÓ
04/10/2021
Nou