Ofertes de Treball
Administració

RESPONSABLE DE COMPTABILITAT

Ubicació: Osona

Sector: Comerç al major

ASSISTANT
RECURSOS HUMANS

Ubicació: Vic

Sector: Consultoria de Recursos Humans

PLANIFICADOR

Ubicació: Osona

Sector: Indústria tèxtil

RESPONSABLE D'APROVISIONAMENTS

Ubicació: Osona

Sector: Indústria del moble

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ / CONTROLLER FINANCER

Ubicació: Olot

Sector: Serveis d'enginyeria i consultoria energètica

COMPTABLE

Ubicació: Osona

Sector: Indústria de la fusta

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE

Ubicació: Osona Nord

Sector: Mecànica d'Automoció (PIME)

RESPONSABLE DE COMPRA DE RECANVIS

Ubicació: Osona

Sector: Indústria