Ofertes de Treball

TÈCNICS DE MANTENIMENT

Ubicació

Costa Brava Sud

Sector

Gran consum Alimentari

LLoc de treball

TÈCNICS DE MANTENIMENT

Missió

Per a important Grup Empresarial dedicat a la fabricació i comercialització de productes alimentaris seleccionem TÈCNICS DE MANTENIMENT per a garantir l’òptim funcionament, la conservació, comprovació i reparació dels  equips industrials, eines i materials d’ús constant a les plantes d eproducció, en un torn de producció, respectant sempre les bones pràctiques de manipulació.

 

FUNCIONS:

 

 • Executar tasques de manteniment preventiu seguint la programació del Pla de Manteniment i instruccions del Responsable de Manteniment.
 • Treballs diaris de Manteniment Preventiu, predictiu i correctiu dels equips de planta i instal•lacions de fred industrial.
 • Manteniment, conservació, reparació i neteja de l’equipament i de les àrees de treball.
 • Posta en marxa, conservació, comprovació i reparació dels sistemes d’electricitat, mecànica, electromecànica, electrònica i automatització dels equips industrials de les plantes de Freskibo.
 • Col•laborar amb industrials externs segons indicacions del Responsable de Manteniment.
 • Control de les incidències internes i externes: Resoldre qualsevol tipus d’incidència el més ràpida i eficientment possible.
 • Avisar dels desperfectes de les instal•lacions, equips i vehicles que detecti al responsable de Manteniment per organitzar la seva reparació.
 • Pla de cultura de qualitat: Participar activament en la difusió i implementació de la cultura de qualitat en les plantes producció.
 • Ordre i neteja: L’objectiu és fomentar l’ordre i la neteja en el lloc de treball per treballar més còmodament i garantir les bones pràctiques de manipulació.

  

Imprescindible

 • Preferiblement CFGS Mecatrònica industrial i/o manteniment d’instal.lacions tèrmiques i de fluids. També CFGM Manteniment electromecànic i/o Instal.lacions Frigorífiques i de climatització.  
 • Català i castellà parlats i escrits correctament
 • Mínim 3 anys en posició similar, preferiblement en indústria alimentària.

Preferible

 • Residència propera al lloc de treball (Blanes)
 • Coneixements específics  de normes, procediments i reglaments pel manteniment; coneixement i experiència en l’ús d’eines, equipaments i vehicles; eines informàtiques

S'ofereix

 • Lloc de treball estable
 • Salari negociable segons perfil


Imatges