Ofertes de Treball

TÈCNIC/A D'OBRES (INTERNACIONAL)

Ubicació

Osona/França

Sector

Enginyeria Global

LLoc de treball

TÈCNIC/A D'OBRES (INTERNACIONAL)

Missió

Per a important enginyeria multisectorial d'Osona especialitzada en la Direcció i Execució d'obra i posta en marxa d'instal·lacions industrials, busquem un/a TÈCNIC/A D'OBRES  que tindrà com a missió principal, coordinar les obres i instal·lacions a les plantes industrials de França.

 

FUNCIONS:

 • Planificació i organització del treball, amb l'objectiu de complir amb els acords i timmings previstos
 • Seguiment i control-supervisió dels treballs que es realitzen a peu d'obra, vetllant per la qualitat, el compliment de la legislació vigent, la seguretat i els costos
 • Lideratge dels operaris a les obres (30 a 50 aprox.). Control de presència, atenció a les incidències, vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, motivació, seguiment de baixes, etc.
 • Selecció i contractació d'operaris i col·laboradors externs (subcontratistes)
 • Garantir l'òptim aprovisionament del material a les obres
 • Informar al director tècnic i a la propietat de les incidències
 • Resolució de problemes

Imprescindible

 • Titulació d'Enginyer/a, Arquitecte/a o Arquitecte/a Tècnic/a
 • Experiència com a Cap d'Obra o similar
 • Domini del català/castellà i francès

Preferible

 • Coneixements d'anglès i/o alemany
 • Ofimàtica avançada

S'ofereix

 • Retribució negociable segons perfil
 • Incorporació en companyia de prestigi en expansió 
 • Dietes, allotjament i desplaçaments a càrrec de l'empresa
 • Possibilitats de promoció


Imatges