Ofertes de Treball

TÈCNIC/A DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

Ubicació

Osona

Sector

Indústria de la fusta

LLoc de treball

TÈCNIC/A DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA

Missió

Aconseguir l’optimització dels processos a través de la integració de la millora contínua en l’operativa diària de Planta.

FUNCIONS:

 • Revisió diària dels resultats dels autocontrols de la planta productiva
 • Analitzar estadísticament les dades, detectar les desviacions, proposar les accions correctives i vetllar pel seu tancament/eficàcia
 • Inspeccionar i validar processos interns/externs i proposar millores per a la seva optimització
 • Calibrar els aparells de mesura
 • Participar en les reunions de l’Equip de Millora o en les que sigui convocat
 • Col•laborar en altres tasques pròpies del Departament de Qualitat

 

Imprescindible

 • TITULACIÓ: Formació en Enginyeria Tècnica, Cicle Formatiu de Grau Superior (vessant tècnica), llicenciatura en Química, Biologia, Ciències Ambientals.
 • Coneixements de la normativa ISO9001:2015, mètodes estadístics, control de procés i metodologia 5s.
 • Experiència mínima d’1 any en lloc similar.
 • Coneixements de Qualitat, metrologia, calibratge i interpretació de plànols. Coneixement KAIS i Pack Office.
 • Català i Castellà correctes. Es valoraran coneixements d’anglès i/o francès.

Preferible

 • Proximitat al lloc de treball

S'ofereix

 • Lloc de treballl estable.