Ofertes de Treball

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS & QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Ubicació

Osona

Sector

Indústria Siderometal.lúrgica

LLoc de treball

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS & QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Missió

Lloc de treball on es vetlla per la seguretat dels treballadors definint i portant a terme accions per reduir els accidents laborals i les malalties professionals.

FUNCIONS:

 • Vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors de l'empresa.
 • Gestionar la coordinació d'activitats empresarials amb les empreses externes que actuen a les instal.lacions del grup.
 • Elaborar la planificació de l'activitat preventiva a l'empresa per reduir els accidents laborals i les malaties professionals així com impulsar i registrar totes les actuacions que s'han de dur a terme.
 • Potenciar reunions on tractar la prevenció de riscos laborals de l'empresa.
 • Fer d'interlocutor, com a representant de l'empresa, amb el metge de servei de prevenció i el metge de la mútua per temes referents a la salut dels treballadors.
 • Gestionar i coordinar amb empresa externa les revisions mèdiques periòdiques per als treballadors.
 • Realitzar informes dels accidents i incidents que ocorren a l'empresa.
 • Definir i actualitzar pla d'emeregència assegurant-ne la divulgació, el coneixement i la implantació de tot el personal de l'empresa.
 • Interlocutor amb agents externs.
 • Elaborar informes per a la Direcció de tot el que afecta a prevenció de riscos laborals.
 • Responsable de la creació i manteniment dels procediments del sistema de gestió de qualitat ISO.
 • Auditories internes.
 • Auditories d'entitats cerificadores externes.

Imprescindible

 • Formació universitària de grau mitjà o formació professional de grau superior.
 • Titulació específica en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Experiència mínima de 2 anys en lloc de treball similar.
 • Coneixements de Normativa ISO 9001 i ISO 14001.
 • Ofimàtica avançada.
 • Nivell alt d'anglès.

Preferible

 • Residència a la comarca d'Osona o limítrofes.

S'ofereix

 • Estabilitat  laboral en empresa consolidada pertanyent a grup industrial.
 • Retribució negociable segons perfil.


Imatges