Ofertes de Treball

SUPERVISOR/A DE PRODUCCIÓ (JUNIOR)

Ubicació

Osona Nord

Sector

Indústria siderometal·lúrgica

LLoc de treball

SUPERVISOR/A DE PRODUCCIÓ (JUNIOR)

Missió

Busquem enginyer/a jove per a formar-se i entrenar-se com a lider d'àrea productiva amb l'objectiu de promocionar-se a Cap de Planta en un futur, per a prestigiosa empresa multinacional siderometal·lúrgica, ubicada a Osona Nord. Caldrà que porti a a terme els plans de producció de la seva àrea de treball, tot coordinant i desenvolupant els recursos disponibles ( materials i humans ). També, haurà de vetllar per l’acompliment, en l'àrea productiva sota la seva responsabilitat,  dels estàndards establerts de procés, qualitat, seguretat, medi ambient, cost i productivitat.

 

RESPONSABILITATS:

 • Aconseguir l’eficiència global dels equips productius de la seva àrea i col·laborar en l’assoliment dels objectius de tota la planta:
  • Reportar diàriament al Director de Producció i seguir les indicacions del pla mestre.
  • Revisar i treure conclusions del anàlisis de la producció del dia anterior i corregir desviacions: mapex, OEE, eficiències, qualitat, manteniment ...
  • Fixar conjuntament el pla de producció i transmetre a planta.
  • Planificar el dia de l’equip en diferents torns i assignar llocs de treball en funció de la competència de cada operari, tot vetllant pel creixement dels membres del seu equip.
  • Optimitzar recursos i vetllar pel funcionament del 100% de la planta
  • Coordinar manteniment correctiu i preventiu amb les persones responsables
 • Garantir l’acompliment dels plans d’acció de reducció de merma de matèria primera per a la consecució dels objectius, així com aportar idees per a la superació dels mateixos:​​​​​​​
  • Fer seguiment i anàlisi dels indicadors de merma de la seva àrea i i idear accions correctores i de millora respecte desviacions del pla d’accions.
  • Fer que el seu equip aporti idees de millora en aquest camp.
 • Coordinar i gestionar el seu equip humà i el seu desenvolupament:
  • Distribuir el personal i la producció, i redistribució en cas d’incidències  (H. extres, baixes, calendaris, etc)
  • Dissenyar el pla de formació del seu personal (formació acollida vs formació continua )
  • Actualització de les primes
  • Selecció de col·laboradors
  • Gestionar les acollides dels nouvinguts
 •  Acomplir i fer acomplir les normes i tasques pròpies de QSMA així com anticipar-se a tots els riscos que es puguin derivar cap al seu compliment: 
 • Garantir els pressupostos de cost de la seva àrea
 • Assegurar la implementació de tots els processos que comporti LFCIS (millora contínua):  
  • Projecte 5's
  • Desenvolupament de l’Excel·lència operativa (AGA’s).
  • Gestió pla acció - Auditoria
  • Fer SCRA’s. Generar plans d’acció i fer-ne el seguiment de la implementació.
 • Registrar i procedimentar instruccions de treball per tal de no perdre el know-how
 • Transmetre els valors i les polítiques d’empresa al seu equip i fer respectar i complir les ordres internes de la companyia

Imprescindible

 • Formació d'Enginyeria Industrial o altres especialitats assimilades,  o estudiant de darrer curs
 • Coneixements de processos industrials, millora contínua, PRL i ofimàtica

Preferible

 • Es valorarà positivament tenir experiència en posició similar, però no és imprescindible
 • Coneixements d'anglès
 • Es valorarà positivament tenir coneixements d'entorns ERP (preferiblement SAP), però no és imprescindiblke
 • Es valorarà positivament tenir coneixements de mecànica, electricitat i/o CAD

S'ofereix

 • Formació específica a càrrec de l'empresa
 • Possibilitat de formalitzar contracte de pràctiques 
 • S'establirà un Pla de carrera pel candidat/a incorporat/ada
 • Possibilitats reals de promoció
 • Incorporació en companyia solvent, líder en el seu sector, que inverteix fortament en R+D+i


Imatges