Ofertes de Treball

RESPONSABLE QUALITAT PLANTA

Ubicació

Costa Brava Sud

Sector

Indústria Alimentària

LLoc de treball

RESPONSABLE QUALITAT PLANTA

Missió

Seleccionem RESPONSABLE de QUALITAT per a empresa fabricant de productes alimentaris derivats del peix de tipologia PIME amb important pla d'expansió en els propers dos anys, pertanyent a grup empresarial familiar de llarga tradició. Tindrà com a missió gestionar, implementar i mantenir al dia el sistema de gestió de la qualitat i seguretat alimentària de la planta industrial. També actuarà com a interlocutor/a amb els clients i proveïdors per a qüestions relacionades amb la qualitat i seguretat alimentària

 

FUNCIONS:

 • Gestió, manteniment i implementació del sistema de qualitat i seguretat alimentària de l’empresa.
 • Promoure i implementar el pla de cultura de la qualitat i seguretat alimentària de l’ empresa.
 • Gestionar i solucionar les no conformitats, tant internes com de proveïdors i clients.
 • Preparació, gestió i control de las auditories internes i de les auditories de clients, administracions i organismes certificadors, sota la supervisió del Director Qualitat, I+D+i i Millora Continua del grup.
 • Implantació, control i supervisió de la norma IFS, i adaptació a les novetats que impliquen les actualitzacions d’aquesta norma, així com la corresponent gestió documental.
 • Preparació i supervisió de las fitxes tècniques dels productes a comercialitzar.
 • Avaluació i homologació de proveïdors.
 • Implantació i seguiment del APPCC, normatives i instruccions de treball  i bones pràctiques.
 • Gestió directa dels tècnics de planta.
 • Formació i suport a la resta de Departaments de l’empresa en matèria de Qualitat i Seguretat Alimentària.
 • Supervisió i registre informàtic dels albarans de matèria prima, supervisió del número de lot i de les dates de caducitat, zona de pesca, país d’origen i de la temperatura de recepció de les matèries primes.
 • Supervisar, registrar i analitzar els resultats dels controls analítics.
 • Coordinar i gestionar el registre i actualització de dades al sistema

Imprescindible

 • Graduat/ada universitari/a en Tecnologia dels Aliments, Veterinària, Biologia, Enginyeria Industrial o especialitats relacionades
 • Experiència imprescindible en posició similar en indústria fabricant de productes alimentaris
 • Coneixements de sistemes de gestió de la qualitat i seguretat alimentària (APPCC, IFS, BRC) i certificacions de qualitat (MSC,ASC,Global GAP)

Preferible

 • Es valorarà positivament saber anglès o altres idiomes
 • Es valorarà positivament tenir experiència en el lideratge d'equips i/o projectes

S'ofereix

 • Incorporació a equip jove altament qulificat
 • Retribució negociable segons perfil
 • Estabilitat laboral
 • Possibilitats de promoció


Imatges