Ofertes de Treball

RESPONSABLE DE QUALITAT I PRL

Ubicació

Osona

Sector

Intermediaris de Comerç Alimentari

LLoc de treball

RESPONSABLE DE QUALITAT I PRL

Missió

Liderar i gestionar la definició i implantació del sistema de qualitat, així com el Pla de Prevenció de Riscos Laborals.
FUNCIONS:
· Definició i implantació del sistema de qualitat (en col·laboració amb un equip d’enginyeria extern)
· Efectuar controls i els registres corresponents
· Gestionar la documentació d’importacions i expedicions, pel què fa a les qüestions de qualitat (normatives,etc.)
· Control de l’etiquetatge per tal que compleixi amb la normativa i legislació vigent
· Fitxes tècniques
· Actuar com a interlocutor de l’empresa amb el Servei de Prevenció Aliè
· Anàlisi i seguiment dels accidents de treball, amb l’objectiu de prendre mesures per evitar-los en un futur.
· Organitzar cursos de formació de PRL
· Organitzar revisions i visites mèdiques
· Fer el seguiment de les baixes per accident de treball

Imprescindible

- TITULACIÓ: Graduat/ada en Veterinària, Biologia, Ciència i Tecnologia dels aliments, Medi Ambient, etc. També es podrà considerar professionals amb experiència que no tinguin titulació universitària.

- Experiència en la gestió i implementació de sistemes de qualitat.

Preferible

Tenir coneixements específics: Normes ISO, FSSC, etc. Sector Aliementari.

Ofimàtica avançada.

S'ofereix

Lloc de treball estable.