Ofertes de Treball

RESPONSABLE DE QUALITAT

Ubicació

La Selva

Sector

Indústria Alimentària

LLoc de treball

RESPONSABLE DE QUALITAT

Missió

Per empresa en expansió del sector alimentari, seleccionem un Responsable de Qualitat per a dirigir i coordinar tots els aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat de l'empresa, tant pel què fa referència als productes, com als processos i procediments. Supervisar el desenvolupament i aplicació de les normes de qualitat, coordinant les activitats destinades a millorar els processos en les diferents àrees de l'empresa.

Funcions:

-Coordinar i dirigir les activitats relacionades amb la gestió de la qualitat en totes les seves àrees: productes, processos i procediments.

-Supervisar el compliment de la normativa de qualitat, organitzant les activitats relatives a la millora de processos en totes les àrees.

-Verificar el desenvolupament i aplicació de la normativa de qualitat en el referent a productes, matèries primeres i processos. Fixar, dissenyar i implantar els índex de qualitat necessaris. Comprovació i avaluació de proveïdors. Preparar les fitxes tècniques dels productes a comercialitzar.

-Implantació, control i supervisió de IFS, a més de la seva corresponent gestió documental.

-Implantació i control de manuals de APPCC, normatives de treball i bones pràctiques.

-Gestió i resolució de no conformitats.

-Gestió d'equips i coordinació  amb els demés departaments de l'empresa.

-Gestió d'Auditories de Sanitat i de clients.

Imprescindible

-Experiència mínima de 5 anys gestionant equips en posicio de similar responsabilitat en indústria alimentària.

-Experiència en implantació i manteniment de IFS.

 

Preferible

Alt nivell d'anglès. Es valorarà coneixements de francès i/o italià.

Proximitat geogràfica al lloc de treball.

S'ofereix

Incorporació en empresa consolidada, en expansió.

Alt nivell de responsabilitat

Retribució negociable segons perfil