Ofertes de Treball

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ Nou

Ubicació

Osona

Sector

Entitat esportiva

LLoc de treball

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ

Missió

Coordinar i realitzar les activitats administratives, comptabilitat, tresoreria, revisió de nòmines i auditoria interna del Club. També haurà d’organitzar l’equip d’atenció al client per tal de garantir l’atenció als usuaris que s’adrecen a les instal•lacions.


FUNCIONS:

 • Gestió de les factures de proveïdors: comptabilitzar les factures/imputació de costos/previsió de pagaments/control
 • Facturació i comptabilitat de clients. Control de cobraments i seguiment impagats
 • Resolució d’incidències en la facturació de proveïdors i clients
 • Saldos de clients/proveïdors
 • Gestió de la tresoreria: revisió dels estats bancaris i control dels venciments, pagaments a proveïdors i a tercers, finançament de pagaments, previsió de tresoreria, resolució d’incidències bancàries
 • Impostos: realització dels impostos (amb el suport de la gestoria) i gestió del pagament dels mateixos
 • Personal: tràmits amb la gestoria, contractes de personal, nòmines i resolucions
 • Comptabilització de les nòmines
 • Lideratge de l’equip de treball (administració i recepció). Organització d’horaris, organització del treball, calendari de vacances, etc
 • Assistència al Director General en la gestió de temes de tipus molt divers

Imprescindible

 • Graduat/ada en Ciències Empresarials o similar
 • Experiència en tasques comptables i administratives en general
 • Ofimàtica avançada

Preferible

 • Valorable experiència en entorns ERP 
 • Coneixements d’anglès
 • Residència a la comarca d’Osona

S'ofereix

 • Incorporació en entitat de llarga tradició, molt reconeguda en el seu sector
 • Retribució negociable segons perfil    
 • Flexibilitat horària


Imatges