Ofertes de Treball

MECATRÒNIC SERVEIS GENERALS

Ubicació

Osona nord

Sector

Indústria siderometal·lúrgica

LLoc de treball

MECATRÒNIC SERVEIS GENERALS

Missió

Realitzar de forma òptima els manteniments correctius i preventius i proposar millores en els sistemes elèctrics i electrònics de producció per a la millora de la productivitat, el funcionament dels equips i la seva seguretat.

Funcions: Diagnosticar problemes en màquines i instal·lacions, reparar i mantenir els circuits elèctrics i electromecànics industrials,actuar en avaries mecàniques de maquinària i instal·lacions, muntatge de circuits elèctrics i electromecànics industrials, programació d’autòmates, propostes de millora i muntatges per millora de la seguretat i la productivitat de les màquines. Barreres, sensors etc, fer propostes de millora en maquinària i automatismes; vetllar per la correcta implementació dels manteniments preventius de la maquinària i de les instal·lacions.

Imprescindible

- Formació Grau Superior Mecatrònica o similar. 

-Coneixements i experiència en electrònica i electricitat Industrial i també de pneumàtica, hidràulica i robòtica
 Coneixements de mecànica industrial.
 Coneixement de TPM, manteniment preventiu
 Coneixement d’esquemes elèctrics.
 Coneixement programació PLC
 Experiència en maquinària de fabricació i instal·lacions industrials.
 Coneixements de normativa de seguretat d’instal·lacions i equipaments industrials.

S'ofereix

Lloc de treball estable. 

Incorporació en empresa consolidada dins el sector industrial metal·lúrgic.