Ofertes de Treball

KEY ACCOUNT MANAGER

Ubicació

Bages

Sector

Gran Consum Alimentari

LLoc de treball

KEY ACCOUNT MANAGER

Missió

Donar suport a la Direcció Comercial d'important grup industrial, gestionant la comercialització òptima dels productes (carn de porc i embotits) als clients  que pertanyen a la Gran Distribució Alimentària. Caldrà que es focalitzi en l’increment de les vendes, la rendibilitat de les transaccions, la fidelització dels clients actuals, la introducció de noves categories de productes  (embotits) i la captació de nous clients i/o distribuidors (en principi a Catalunya i més endavant a la resta d’Espanya).

Canalitzarà totes les relacions de la companyia amb els clients clau assignats.

 

FUNCIONS:

 

- Distribució:

 • Argumentar beneficis del producte pel client i la categoría
 • Tancar referenciacions
 • Identificar oportunitats de referenciació i redistribució
 • Proposta accions distribució
 • Seguiment nivells de distribució real i accions correctores
 • Minimitzar i seguir “rotures” i pla d’acció
 • Altes a botigues

- Lineal:

 • Anàlisi oportunitats d'espai per client i seguiment
 • Aconseguir dades sell-out per veure oportunitats de gestió per categories al client
 • Proposta assortiment òptim
 • Coneixement de plantilles i KPIs per client
 • Assegurar implantació de la categoria seguit criteris establerts
 • Proposar planogrames als clients

- Expositors:

 • Tancar accions
 • Negociar ubicacions
 • Seguir compliment d’acords
 • Fixar objectius per tipus de botiga

- Promocions:

 • Anàlisi payback per acció
 • Identificar oportunitats d’activació per client
 • Pla anual d’inversió per client i seguiment
 • Actualitzar calendari promocional de competència
 • Previsions de venda
 • Optimitzar inversió

 

Imprescindible

 • Experiència en vendes al sector de la Gran Distribució Alimentària
 • Formació universitària d'ADE o similar
 • Disponibilitat per desplaçar-se per territori nacional

Preferible

 • Coneixements de la categoria carn de porc i/o embotits
 • Residència pròxima a les comarques d'Osona/Bages

S'ofereix

 • Incorporació en prestigiós grup industrial alimentari especialitzat en la venda de carn de porc i embotits
 • Cotxe, dietes i mòbil a càrrec de l'empresa
 • Estabilitat laboral