Ofertes de Treball

ENGINYER/A DE PROJECTES I MANTENIMENT

Ubicació

Osona Nord

Sector

Metal·lúrgia

LLoc de treball

ENGINYER/A DE PROJECTES I MANTENIMENT

Missió

Busquem ENGINYER/A DE PROJECTES I MANTENIMENT per a prestigiós grup industrial d'àmbit internacional, amb seu a la comarca d'Osona. Tindrà com a missió: Coordinar i gestionar les parades i les posades en marxa de les instal·lacions de les plantes del grup, al mateix temps que ha de donar suport a les activitats relacionades amb l’anàlisi, creació, desenvolupament i avaluació dels processos productius, així com la millora i actualització dels existents i futurs.

 

FUNCIONS:

 • Planificar, preparar i executar les parades coordinadament amb el departament de manteniment i validar la posta en marxa d’aquestes.
 • Gestionar estocs i comandes de materials necessaris pel procés productiu.
 • Controlar l’estat de les instal·lacions, així com les intervencions necessàries en cas d’incidències no previstes.
 • Establir les correccions a fer en les deficiències de procés detectades.
 • Documentar i tenir actualitzada la documentació de les plantes productives, amb totes les modificacions existents, els processos i instal·lacions de la planta.
 • Donar suport en l’anàlisi, avaluació i investigació de les millores en els processos existents, nous productes i noves tecnologies.
 • Donar suport en el disseny de nous equips o instal·lacions, aportant millores en aquests.
 • Donar suport en la posta en marxa de nous processos o intervencions ja sigui a les empreses del grup com a les participades o de venda de tecnologia.

 

TASQUES:

 • Planificar i coordinar les parades, els tallers i els útils necessaris per realitzar-les.
 • Gestionar i liderar el treball i la gestió dels tallers involucrats en les parades.
 • Control i aprovisionament del magatzem d’utillatges i recanvis per les parades.
 • Documentar i actualitzar el material en suport paper i informàtic de les plantes i els processos de millora contínua.
 • Comentar les possibilitats de millores tecnològiques i de procés.
 • Liderar els equips de treball en els moments de les parades.
 • Gestió i actualització de la documentació dels forns i els accessoris: actualitzar planells, fitxes, tècniques, ofertes.
 • Control general dels forns (estat del forn, control de temperatures, incidències...)
 • Gestionar els recanvis 
 • Gestionar la zona dels paletes, la coberta... (recanvis, 5’s, runa...)
 • Donar suport en els procediments que porti a terme el seu departament
 • Gestió de la informació i coneixement de la companyia seguint els protocols i processos establerts

Imprescindible

 • Formació d'Enginyeria 
 • Anglès
 • Disponibilitat per viatjar
 • Coneixements d'AUTOCAD i SolidWorks

Preferible

 • Experiència d'uns 3 anys en lloc similar en Empresa Industrial o persona amb carrera professional dins entorn industrial.
 • Valorable experiència com a cap d’obra o gestió i coordinació d’equips de treball en entorn industrial
 • Residència a la comarca d'Osona, Ripollès o zones limítrofes

S'ofereix

 • Incorporació en empresa líder en el seu sector
 • Formació específica a càrrec de l'empresa 
 • Pla de carrera
 • Interessant retribució


Imatges