Ofertes de Treball

ENGINYER/A DE PROCESSOS

Ubicació

Osona

Sector

Indústria metal.lúrgica

LLoc de treball

ENGINYER/A DE PROCESSOS

Missió

Donar suport al departament d'enginyeria de producció en: Avaluar els processos existents de fabricació, implantar millores tècniques de reducció de costos, aplicar millora continua de forma sostenible als processos de producció per aconseguir millores de seguretat i productivitat, liderar la industrialització de  nous projectes etc.

FUNCIONS:

- Col.laborar amb el director d'operacions en el disseny, desenvolupament, implantació i avaluació d'instal.lacions, maquinària i utillatges per a nous productes.

- Col.laborar amb la direcció del departament en el control del cost dels productes, estimant, mesurant i validant temps, tant d'operari com de màquina, de productes existents o nous.

- Participarà juntament amb el departament de qualitat en el desenvolupament d'instruccions de funcionament i diagrama de processos, dels nous projectes i modificació dels existents.

- Programació de màquines especials tipus punxonadores, robots de soldadura, etc.

- Millorar el procés productiu, minimitzant els costos d'improductivitat i analitzant les accions.

- Col.laborar amb el departament de seguretat i higiene i els responsables de processos en la idoneïtat dels sistemes, elements i documentació relatius a la seguretat de màquines, equips i instal.lacions: "zero accidents".

- Altres tasques diverses que li siguin delegades pel director d'operacions.

 

Imprescindible

- Graduat en Enginyeria, preferiblement d'Organització Industrial o Tecnologies Industrials.

- Coneixements: CAD (Autocad, Inventor i/o Solidworks), Mètodes i Temps, Normes ISO i 5S, KAIZEN  i Lean Manufacturing, Microsoft Office, Automatitazió Industrial i Gestió de projectes.

                        

Preferible

Preferiblement experiència en tasques similars, però no és decartable un perfil junior amb potencial.

S'ofereix

Lloc de treball estable.