Ofertes de Treball

ENCARREGAT MANTENIMENT (CLIMA)

Ubicació

Barcelona Ciutat i àrea metropolitana

Sector

Serveis de Manteniment d'Instal·lacions

LLoc de treball

ENCARREGAT MANTENIMENT (CLIMA)

Missió

Estem buscant un ENCARREGAT DE MANTENIMENT, especialitzat en clima, per a prestigiosa empresa ubicada a la ciutat de Barcelona, dedicada als serveis de manteniment d'instal·lacions (oficines i indústries). Tindrà com a missió, gestionar la feina del seu àmbit (clima),  vetllant per la qualitat del servei i pel compliment dels pactes i terminis acordats amb els clients.

 

FUNCIONS:

1. Manteniment òptim de les relacions amb els clients (externs i/o interns):

 • Mantenir informat al client del grau d’execució de les diferents tasques
 • Coordinació de les feines a executar amb el client
 • Justificació i defensa de les feines davant del client

2. Gestió peticions (incidències i manteniment):

 • Recepció i gestió de peticions
 • Estimació de temps i material
 • Priorització de peticionS
 • Treball de camp – Visites d’obra (si es necessari)
 • Validació

3. Gestió d’operaris:

 • Gestió/construcció/lideratge d’equip
 • Assignació de les feines a operaris
 • Validació de feina feta
 • Aprovació de vacances, guàrdies,etc.. amb l’administratiu i/o Responsable de l’àmbit

4. Gestió de material:

 • Control
 • Aprovisionaments

5. Gestió d’industrials:

 • Petició de pressupostos
 • Selecció de l’industrial (en coordinació amb el responsable d’àmbit)
 • Acompanyament a l’obra
 • Seguiment del treball
 • Introducció dades al sistema (Odoo) i validació final

6. Gestió del manteniment preventiu clients A:

 • Repartir i recollir fitxes de manteniment preventiu
 • Validar incidències

7. Detectar possibles millores:

 • Obrir petició de millora GTE (Gestió Tècnica d’Edificis)
 • Gestionar la feina de les millores aprovades

8. Suport a l’elaboració de pressupostos:

 • Amidaments
 • Estimació de temps de personal i recursos
 • Demanar preus de material
 • Demanar pressupostos a Industrials

9. Seguiment intern:

 • Assistir a reunions internes (treball en curs, treballs a planificar)

10. Gestió del manteniment preventiu clients B:

 • Generar el preventiu GIM (Gestió d’instal·lacions i manteniment)
 • Assignar les fitxes als operaris
 • Revisar i tancar les fitxes
 • Comunicar incidències al Responsable

11. Control del Gas refrigerant:

 • Gestió de l’estoc de gas refrigerant
 • Elaborar i lliurar fitxes gas refrigerant per intervencions vinculades amb gas

Imprescindible

 • Experiència mínima de 4 anys en climatització
 • Àmplis coneixements de climatització (bombes de calor, refredadores, sistemes VRV, aerotèrmia, calderes, climatitzadors, fancoils, splits, radiadors, conductes d'aire, etc.)
 • Ofimàtica bàsica
 • Formació de nivell mitjà (Cicles Formatius, Batxillerat o similar)

Preferible

 • Residència a Barcelona ciutat o àrea metropolitana
 • Carnet de cotxe i/o moto
 • Experiència en el lideratge d'equips

S'ofereix

 • Estabilitat laboral
 • Cotxe d'empresa (en cas de professionals que visquin fora de Barcelona) i despeses de desplaçament a càrrec empresa
 • Incorporació a empresa sòlida i de prestigi
 • Bon ambient de treball


Imatges