Ofertes de Treball

DIRECTOR/A QUALITAT
per a planta industrial a l'estranger

Ubicació

Europa

Sector

Grup Industrial Català

LLoc de treball

DIRECTOR/A QUALITAT
per a planta industrial a l'estranger

Missió

Vols viure l'experiència  de treballar a l'estranger? 

Busquem un/a DIRECTOR/A de QUALITAT per a moderna planta productiva ubicada fora d'Espanya, pertanyent a grup industrial català

Haurà de liderar equip de més de 20 professionals directes i reportarà al Director de Qualitat Corporatiu que es troba a la seu de Catalunya.

FUNCIONS:

1. Resoldre incidències de qualitat del centre:

 • Decidir com procedir davant d’un material de fabricació que està fora d’especificacions col·laborant amb els altres departament quan sigui necessari.
 • Realitzar / promoure, les modificacions documentals necessàries en aquells casos que hi hagi canvis, millores o errors que afecten a la qualitat.
 • Gestionar les no conformitats de material de proveïdor amb el proveïdor.

 

2. Mantenir relació amb els proveïdors per temes de qualitat:

 • Realitzar visites als proveïdors (per problemes de qualitat, necessitat d’homologar una nova peça, etc).
 • Gestionar la devolució dels materials/productes defectuosos.
 • Proposar possibles millores en les peces als proveïdors.
 • Valorar les incidències en garantia d’algunes peces i reclamar al proveïdor.

 

3. Realitzar la homologació interna de nous processos, productes i materials assegurant que es compleixen les especificacions demanades i que es garanteix la qualitat i la traçabilitat.

 

4. Vetllar per l’equipament de qualitat assignat al centre:

 • Assegurar que els aparells/calibres de mesura estan en bones condicions (nets, calibrats,etc).
 • Gestionar la calibració dels aparells de mesura tant a través d’empreses externes com internament, si és possible.
 • En cas de deteriorament d’algun aparell/calibre de mesura, transmetre la necessitat la necessitat de reparació / compra de l’equip al responsable de qualitat del Grup.
 • Definir els procediments per a la calibració dels aparells adaptant-se a la norma ISO i/o a la informació del manual de l’aparell.

 

5. Participar en la verificació física del material si la situació a planta així ho requereix.

 

6. Donar suport i assessorament tècnic als departaments del centre en temes de qualitat.

 

7. Elaborar documentació a utilitzar al departament i registrar la informació recollida:

 • Elaborar plans d’auditories de producte.
 • Elaborar pautes de verificació
 • Registrar pautes de control efectuades per producció.

 

8. Participar en reunions de Grup amb el Director de Qualitat i els altres representants de Qualitat de Centre de totes les fàbriques.

 

9. Promoure juntament amb la direcció del centre reunions per temes de qualitat.

 

10. Atendre visites i auditories de clients, proveïdors i  entitats auditores independents.

 

11. Gestionar el personal del departament de qualitat del centre:.

 • Coordinar les persones assignant les tasques a segons les necessitats i prioritats existents.
 • Vetllar per a la seva selecció, formació i motivació.
 • Donar assistència solucionant dubtes o consultes de qualitat.

Imprescindible

 • Grau en Enginyeria Industrial o similar
 • Experiència en tasques similars, mínim 2 anys
 • Anglès fluent, parlat i escrit 
 • Ofimàtica avançada
 • Coneixement normes ISO

Preferible

 • Coneixements d'idiomes (català, castellà, alemany, francès o altres)
 • Coneixements del sector metall

S'ofereix

 • Incorporació en prestigiós grup industrial en expansió
 • Alt nivell de responsabilitat
 • Vivenda pròxima a la planta i vehicle a càrrec de l'empresa
 • Retribució negociable segons perfil


Imatges