Ofertes de Treball

DIRECTOR/A INDUSTRIAL

Ubicació

Costa Brava Sud

Sector

Grup Empresarial Alimentari

LLoc de treball

DIRECTOR/A INDUSTRIAL

Missió

Per a empresa familiar de llarga tradició, dedicada a la distribució de productes frescos i congelats del mar, que té per missió adaptar aquests productes a les noves tendències de consum, aportant valor a la indústria del sector mitjançant l'oferta de solucions de màxima qualitat, adaptades als diferents canals de distribució (gran distribució, food service, majoristes i fàbriques conserveres, entre d'altres), seleccionem DIRECTOR/A INDUSTRIAL per a:

 

 • Dirigir els equips humans i materials interns i externs per a garantir l’òptim funcionament dels equips industrials de les diferents empreses del Grup segons les necessitats definides per la Direcció
 • Coordinar l’actuació d’empreses externes, que actuen tant en l’àmbit del manteniment d’equips de producció com també en el de les instal·lacions.
 • Participar en els processos d’ampliació i millores en les instal·lacions del Grup, des de la validació d’industrials externs fins al control de l’execució de les obres fins a la seva finalització.

 

FUNCIONS:

 • Dirigir, planificar, organitzar i controlar totes les activitats relacionades amb el manteniment preventiu i correctiu de les empreses del Grup (sistemes elèctrics, electrònics i mecànics)
 • Millora continua de les instal·lacions industrials de les empreses del Grup a fi d’adequar-les a les necessitats productives canviants i en constant evolució
 • Definir i assegurar la correcta implementació del pla de manteniment de les empreses del Grup, per a complir amb el manteniment preventiu i correctiu dels equips, amb la major eficiència i el menor cost possible complint amb els estàndards de qualitat i seguretat marcats
 • Planificar i coordinar la compra, instal·lació i posada en marxa dels nous equips
 • Desenvolupar i millorar el programa de gestió de manteniment
 • Liderar, motivar, gestionar i formar l’equip de manteniment
 • Gestionar l’equip extern, per assegurar la correcta execució de les tasques subcontractades  
 • Gestionar i fer seguiment del pressupost de manteniment i del pressupost de noves inversions
 • Supervisar i gestionar l’inventari dels equips i recanvis
 • Elaborar estratègies de millora del rendiment dels equips i participar activament amb les dinàmiques de millora continua
 • Formar i donar suport a la resta de departaments de l'empresa en matèria de manteniment, productivitat  i seguretat en el treball
 • Prospecció contínua del sector agroalimentari a la recerca de nous equipaments i sistemes

 

TASQUES PRINCIPALS:

 • Redacció i control del Pla de manteniment per a cadascuna de les empreses i introducció a la ERP del Grup.
 • Inspecció de les instal.lacions per a detectar fallides o avaries i recomanar les reparacions pertinents.
 • Supervisar i gestionar l'inventari de Maquinària, Equips i Recanvis. Aprovar la compra de material, eines, recanvis per a maquinària i equips requerits per al manteniment de les instal.lacions.
 • Supervisar els procediments d'ordres internes i externes de treball de Manteniment, així com l'estimació de costs de les reparacions. Fer-ne la priorització, verificar-ne l'acompliment i la qualitat. Detecció i correcció d'errades.
 • Elaborar informes periòdics de la seva gestió i introducció de dades al GMAO de tot el referit al manteniment de màquines, instal.lacions, edificis i vehicles.
 • Participar en el disseny de les eventuals ampliacions o noves intstal.lacions que es projectin per al gup d'empreses, tant en l'àmbit d'obra industrial com en la introducció de nova maquinària de producció.
 • Portar el control de l'execució d'aquestes obres o implantació de maquinària que es dugui a terme per part d'industrials externs.
 • Assistir i/o convocar reunions tècniques per a l'anàlisi del funcionament dels equips i vehicles, modificació i actualització del Pla de Manteniment.
 • Definir les necessitats de formació de la seva àrea, instruir al seu equip en temes tècnics, o al d'altres departaments quan sigui necessari.
 • Avaluació continuada del personal del seu equip.
 • Coordinar i supervisar els treballs de Manteniment en matèria de Prevenció de Riscs Laborals tant amb personal propi com extern.

Imprescindible

 • Formació en Enginyeria Industrial, Grau o Master en Tecnologies industrials, Postgrau en Manteniment d'equips i Instal.lacions, o similar
 • Experiència consolidada (mínim 5 anys) en posició similar
 • Expertesa en l´ús d'eines informàtiques

Preferible

 • Es valorarà positivament tenir experiència i coneixements en obra industrial i civil
 • Coneixements d'anglès i/o francès
 • Proximitat geogràfica al lloc de treball

S'ofereix

 • Estabilitat laboral
 • Incorporació a important grup industrial alimentari en expansió
 • Retribució econòmica negociable segons perfil


Imatges