Ofertes de Treball

DIRECTOR/A INDUSTRIAL

Ubicació

Bages

Sector

Indústria de la fusta

LLoc de treball

DIRECTOR/A INDUSTRIAL

Missió

En dependència del Director Industrial Corporatiu, caldrà que es responsabilitzi de la Direcció Industrial de les plantes productives ubicades a la Catalunya Central (Osona/Bages)  d'important grup empresarial adreçat al mercat internacional.

Haurà de definir l'estratègia i la planificació industrial necessària per a la consecució dels objectius marcats per la Direcció General.

Liderarà la gestió i execució dels projectes d'inversió. A partir de la definició d'aquests projectes, liderarà el procés d'execució dels mateixos, analitzant el parc de proveïdors i les seves ofertes, vetllant en tot moment per la qualitat, els terminis establerts, les condicions i els costos.

FUNCIONS:

Es responsabilitzarà de respondre als pressupostos industrials operatius definits, que inclouen els costos de mà d'obra directa i indirecta, manteniment, despeses generals de els plantes industrials i logística.

Es responsabilitzarà de garantir la qualitat del servei, tant pel què fa als terminis d'entrega com pel què fa als estàndards de qualitat exigits.

Garantirà el correcte manteniment preventiu i correctiu de la maquinària i instal·lacions, mitjançant els equips de manteniment interns i externs.

A partir d'un coneixement profund dels processos de producció, liderarà la millora contínua dels mateixos amb la finalitat d'optimitzar la productivitat de les plantes.

Imprescindible

  • Formació d'Enginyeria Industrial, Enginyeria d'Organització Industrial o similar
  • Nivell alt d'anglès
  • Experiència mínima de 5 anys en posició similar

Preferible

  • Es valorarà positivament tenir residència a la comarca del Bages o zones limítrofes
  • Es valorarà positivament conèixer el sector
  • Coneixements d'AUTOCAD

S'ofereix

  • Alt nivell de responsabilitat
  • Incorporació en grup industrial en expansió
  • Possibilitats de promoció
  • Retribució negociable segons perfil