Ofertes de Treball

DIRECTOR/A FINANCER/A

Ubicació

Osona

Sector

Serveis d'Enginyeria i Construcció

LLoc de treball

DIRECTOR/A FINANCER/A

Missió

Gestionar i controlar els recursos econòmics i financers necessaris per a facilitar l'activitat de la companyia en les millors condicions de cost, liquiditat, rendibilitat i seguretat. En el vessant administratiu, desenvolupar i supervisar els processos que garanteixin la informació necessària pel control i gestió de la pròpia organització.

FUNCIONS:

 • Dissenyar, implantar i supervisar l'estratègia financera de la companyia
 • Coordinar les activitats de control, comptabilitat, tresoreria, auditoria interna i anàlisi financer
 • Establir relacions i negociacions amb entitats financeres i altres proveïdors
 • Gestionar els recursos econòmics necessaris per a la consecució dels objectius de la companyia, optimitzant els fluxos financers
 • Analitzar, definir i gestionar les inversions de la companyia

TASQUES:

 • Comptabiitat de les diferents àrees de negoci
 • Control marges, KPI's i desviacions de pressupost dels diferents departaments i àrees de negoci
 • Control nòmines i bonus
 • Valoració i seguiment d'inventaris
 • Control financer i comptable de tancaments mensuals (Balanç, Pèrdues i Guanys), i col·laboració en el procés de consolidació comptable
 • Seguiment risc de clients
 • Col·laboració en la confecció del pressupost anual
 • Preparació d'informes de control de gestió
 • Presentació de resultats per a la presa de decisions

 

Imprescindible

 • Experiencia en àrea econòmica-financera
 • Formació d'Econòmiques, ADE o similar
 • Català i castellà correctament escrits i parlats

Preferible

 • Coneixements d'anglès i/o francès
 • Residència a la comarca d'Osona o zones limitrofes

S'ofereix

 • Incorporació en companyia solvent, en expansió
 • Liderarà equip de 3 persones
 • Participarà en reunions del Consell d'Administració
 • Flexibilitat laboral
 • Retribució negociable segons perfil


Imatges