Ofertes de Treball

DIRECTOR DE QUALITAT

Ubicació

Osona Nord

Sector

Indústria siderometal·lúrgica

LLoc de treball

DIRECTOR DE QUALITAT

Missió

Per a GRUP INDUSTRIAL SIDEROMETAL·LÚRGIC, ubicat a Osona, seleccionem un/a DIRECTOR/A DE QUALITAT. Haurà de col·laborar en la definició i implementació de les polítiques de valor pel client de la Companyia, i dirigir i coordinar tots els aspectes relacionats amb la gestió de la Qualitat, referent tan a producte com a procediments. Supervisa l’adequació, el desenvolupament i la millora continua del SISTEMA QUALITAT.

 

FUNCIONS:

Col·laborar amb el departament de MKG, i altres departaments, en l’enfoc de l’organització cap el client i donar suport als programes enfocats al valor pel client.

 • Vetllar per la implantació dels diferents programes definits, així com garantir la implantació dels plans d’acció que han de permetre millorar contínuament la percepció dels clients sobre els nostres serveis/productes.
 • Dirigir i coordinar la interlocució amb clients, i proveïdors, en aspectes referits a Qualitat.
 • Impulsar i liderar projectes de millora de qualitat, en particular els relatius a: compliment d’especificacions dels productes, satisfacció de les expectatives i de la qualitat percebuda pels clients.

Qualitat:

 • Liderar el sistema de gestió de Qualitat, garantint l’eficàcia del mateix i definint els indicadors necessaris pel seu correcte funcionament
 • Col·laborar en la definició i liderar el seguiment dels objectius i indicadors de qualitat.
 • Vetllar pel correcte desenvolupament de les activitats en funció dels criteris establerts en la Política d’Empresa i promocionar les activitats de millora contínua.
 • Relació amb entitats i organitzacions, coneixement de noves normatives en relació temes de Qualitat.
 • Mantenir les certificacions actuals del Sistema de Gestió ISO 9001 i implantar les futures
 • Gestió i control dels laboratoris de l’empresa.
 • Gestió i manteniment de les avaluacions i homologacions de clients i proveïdors, tant les realitzades com les suportades
 • Determinació dels requisits de qualitat del productes. Assegurar el compliment dels requisits de qualitat aplicables als productes i serveis subministrats per l’empresa. Optimitzar el VA generat assegurant la utilització de la MP apropiada per la fabricació de cada producte.
 • BPO procés Qualitat.
 • Desplegament, i lideratge, de la metodologia LFCIS (AGAs) al seu departament
 • Responsable de fer parar la producció si ho creu necessari per motius de qualitat, prèvia consulta amb Direcció Tècnica o Direcció General.
 • Responsable de garantir la seguretat del personal del seu equip aplicant el contemplat al SPRL de l’empresa i col·laborar amb la seva millora.

 

TASQUES:

Vers les altres àrees/empreses del grup:

 • Assessorament tècnic departaments del grup
 • Determinar colls d’ampolla dels processos per minimitzar-los o eliminar-los.
 • Assistir en la formació, cohesió, mentalització, seguiment del personal de les altres àrees.

Responsabilitats d’un cap d’àrea en relació al seu equip:

 • Definir i informar al seu equip dels objectius
 • Transmetre els valors, l'estratègia i les polítiques de qualitat a l'equip
 • Supervisar el compliment dels objectius establerts al seu equip.
 • Liderar i gestionar el treball del seu equip per aconseguir els objectius establerts i mantenir la motivació d’aquest
 • Formar i potenciar el desenvolupament continu dels membres del seu equip

Responsabilitats d’un cap d’àrea en relació a la Direcció Tècnica

 • Estructurar el reporting amb direcció

Imprescindible

 • Formació d'Enginyeria Química, Industrial o similar
 • Experiència imprescindible con a Director de Qualitat
 • Anglès
 • Coneixements de Normes ISO 9001

Preferible

 • Coneixements del sector
 • Es valorarà positivament conèixer altres idiomes (francès,..)
 • Residència a Osona o comarques limítrofes

S'ofereix

 • Incorporació en prestigiós grup industrial adreçat al mercat internacional, en constant expansió
 • Retribució negociable segons perfil
 • Alt nivell de responsabilitat


Imatges