Ofertes de Treball

CAP DE TORN

Ubicació

Osona Nord

Sector

Packaging

LLoc de treball

CAP DE TORN

Missió

Seleccionem Cap de Torn per a empresa dedicada a la fabricació de productes de packaging de plàstic. Es responsabilitzarà de liderar l’equip de producció en el torn assignat, cap a la consecució dels objectius plantejats en termes de productivitat, qualitat, prevenció de riscos laborals, ordre i neteja, ambient de treball, desenvolupament de persones, etc.

 

FUNCIONS:

 • Vetllar pel compliment dels estàndards de seguretat alimentaria i laboral, medi ambient qualitat i productivitat.
 • Produir d'acord al termini acordat amb el Client i d'acord als requisits del producte, al menor cost possible i en un entorn net i ordenat i gestionant correctament tots els residus generats.
 • Organitzar l’àrea de producció per tal d’assolir els objectius fixats
 • Atendre les necessitats, requeriments i el benestar de les persones dins les possibilitats.
 • Distribuir tasques entre el personal i coordinar els requeriments Direcció / operaris.
 • Tenir cura de les màquines d'injecció i dels seus perifèrics, en quant a l'ajust i registre de paràmetres d'injecció.
 • Gestionar el manteniment preventiu de maquines, instal·lacions, perifèrics i infraestructura.
 • Efectuar el control del procés per tal de procurar mantenir-lo estable.
 • Realitzar canvis de motlles però només en els casos en que hi hagi un nombre extra de canvis.
 • Canvi de colors: Buidar les tolves i netejar-les amb aire comprimit o aspiradora, alimentar amb els nous materials / colorants / additius, canvi de boquilla, Utilitzar l'escalfador de gas, flamejar la puntera del carro d'injecció, muntar i fer manteniment de perifèrics, netejar els molins, desencallar peces del motlle, desobstruir punts d’injecció, canviar l'husillo del carro d'injecció.
 • Greixar els motlles i les columnes i netejar les parts visibles de la màquina.
 • Canviar els manipuladors.
 • Netejar l’entorn dels motlles, perifèrics i injectores.
 • Tasques vàries al taller, treball de peces al torn, a la mola, al trepant vertical i fresadora, reparar peces, eines, perifèrics,... de les màquines d'injecció i muntatge. netejar els motlles, soldar amb elèctrodes.
 • Utilització de la carretilla elèctrica i manipulació del pont grua.
 • En general, fer totes aquelles tasques necessàries per tal de mantenir el màxim d’eficient i neta la secció.
 • Tasques administratives 
 • Mantenir el lloc de treball net i endreçat
 • Recollir selectivament els residus
 • Avisar a manteniment en el cas d’alguna incidència en equips i instal·lacions del lloc de treball, només personal de manteniment pot realitzar tasques de reparació sobre els equips, sobretot incidències de tipus elèctric.

Imprescindible

 • Coneixements avançats en màquines injectores, motlles i gestió d'equips de treball
 • Coneixements bàsics de mecànica i màquines-eina (torn, fredadora, etc.) 
 • Català i castellà parlats i escrits correctament
 • Experiència en tasques similars

Preferible

 • Coneixements de conducció de carretons elevadors i soldadura amb electrodes
 • Residència a Osona o comarques limítrofes
 • Disposar de carnet de conduir B1 i vehicle propi

S'ofereix

 • Lloc de treball estable en empresa multinacional
 • Retribució negociable segons perfil 


Imatges