Ofertes de Treball

CAP DE TALLER

Ubicació

Vic

Sector

Serveis de Manteniment industrial

LLoc de treball

CAP DE TALLER

Missió

Busquem CAP de TALLER (caldereria i estructures petites) per a empresa dedicada als serveis de manteniment elèctric i mecànic d'unitats productives industrials. Caldrà que gestioni i coordini tots els recursos productius i humans disponibles, vetllant per l'acompliment eficaç dels programes de fabricació, així com pels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts. 

 

FUNCIONS:

 • Controlar el correcte funcionament i rendiment de les instal·lacions productives i del personal sota la seva responsabilitat
 • Distribuir les càrregues de treball entre les seccions i trons, assignant a cadascún el personal necessari
 • Planificar la producció
 • Inspeccionar periòdicament el manteniment òptim de la maquinaria (cisalles, plegadores, talladores, etc.) , les instal·lacions i els utillatges
 • Liderar, motivar i col·laborar amb la formació/desenvolupament dels equips de treball, i del personal implicat, per a la consecució dels objectius de fabricació
 • Gestionar la documentació de producció
 • Garantir el compliment de la normativa de seguretat i higiene
 • Realitzar els aprovisionaments de materials/productes necessaris pel procés productiu

Imprescindible

 • Experiència en tasques similars
 • Coneixements de mecànica industrial, lideratge d'equips i gestió de la producció
 • Coneixements d'ofimàtica 

Preferible

 • Es valorarà positivament tenir coneixements d'anglès
 • Experiència en empreses familiars
 • Residència a Osona o zones limítrofes

S'ofereix

 • Estabilitat laboral
 • Retribució negociable segons perfil
 • Incorporació en empresa en expansió


Imatges