Ofertes de Treball

CAP DE QUALITAT I PRL

Ubicació

Osona

Sector

Indústria Siderometal.lúrgica

LLoc de treball

CAP DE QUALITAT I PRL

Missió

Dirigir i coordinar tots els aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat i de prevenció de riscos laborals de l'empresa. Executarà i supervisarà el desenvolupament i l'aplicació de les normes de qualitat, coordinant les activitats derivades a millorar els processos en les diferents àrees de l'empresa.

 

FUNCIONS:

 • Atendre visites i auditories de clients, proveïdors i entitats auditores independents
 • Anàlisi de causes i determinació de possibles accions correctores i preventives, en relació a no conformitats internes, externes i medioambientals
 • Col.laborar en l'homologació interna de nous processos, productes i materials assegurant que es compleixen les especificacions demanades i que es garanteixi la qualitat i traçabilitat
 • Gestió de riscos laborals
 • Serà membre del Comitè de Direcció i farà el report mensual directe a Direcció de Planta i del Grup
 • Vetllar pel compliment de les polítiques de qualitat de la companyia
 • Avaular i homologar proveïdors

Imprescindible

 • Formació universitària d'Enginyeria, Ciències Químiques o Física
 • Experiència mínima de 2 anys en posició similar
 • Coneixements en tecnologia de materials, metal.lúrgia i propietats dels materials metàl.lics
 • Experiència en gestió de riscos laborals

Preferible

 • Residència a la comarca d'Osona
 • Coneixement d'anglès
 • Es valorarà positivament tenir coneixements de fundició de metalls

S'ofereix

 • Incorporació en empresa consolidada de mida mitjana pertanyent a grup industrial
 • Estabilitat laboral
 • Retribució negociable segons perfil