Ofertes de Treball

CAP DE PRODUCCIÓ

Ubicació

Osona

Sector

Indústria auxiliar del sector de la construcció

LLoc de treball

CAP DE PRODUCCIÓ

Missió

Per a empresa industrial de mida mitjana adreçada al sector de la construcció, busquem CAP DE PRODUCCIÓ per a gestionar i coordinar totes les activitats que es desenvolpen a les plantes productives de la companyia. Es responsabilitzarà d'optimitzar la productivitat, d'organitzar l'equip humà al seu càrrec i de proposar i implementar millores en el manteniment i ampliació de les instal·lacions i els equipaments industrials, reportant a la Direcció General.

 

FUNCIONS:

 • Complir amb les ordres de fabricació programades, d'acord amb els objectius establerts.
 • Garantir el compliment de les normes de qualitat, seguretat i higiene, i medi ambient.
 • Control i optimització de processos de fabricació, a través del control d'estoc i escandalls dels productes.
 • Control de proveïdors i subministraments externs de les plantes.
 • Proposar millores i dissenyar plans d'optimització.
 • Digitalització i control de les dades de producció a través del sistema ERP.
 • Vetllar per l'assoliment dels objectius de producció (quantitat, qualitat, productivitat i rendibilitat).
 • Garantir la disponibilitat de màquines i equips de producció.
 • Coordinació de processos, organització de Recursos Humans i equip de treball de Tècnics i Responsables. Aplicar la política de RRHH segons la normativa vigent i les directrius de la companyia.
 • Distribuir les càrregues de treball entre les seccions, assignant a cada una el personal necessari.
 • Planificar el treball diari dels operaris.
 • Gestió de torns, vacances i suplències.
 • Coordinar l'àrea de producció, qualitat, logística, manteniment i neteja.
 • Donar suport en l'elaboració del pressupost econòmic de les plantes i fer-ne el seguiment.
 • Estudiar les necessitats de les fàbriques i proposar les ampliacions o millores necessàries per aconseguir el rendiment òptim.

Imprescindible

 • Experiència com a cap de producció
 • Ofimàtica avançada

Preferible

 • Es valorarà positivament tenir coneixements del sector
 • Es valorarà positivament tenir formació universitària
 • Residència a Osona o zones limítrofes

S'ofereix

 • Estabilitat laboral
 • Possibilitats reals de promoció segons rendiment del candidat