Ofertes de Treball

CAP DE MAGATZEM

Ubicació

Osona

Sector

Distribució alimentària

LLoc de treball

CAP DE MAGATZEM

Missió

Supervisar i coordinar la gestió i organització del magatzem, procurant reduir al mínim els costos del mateix  - espai, manipulació, material obsolet i oportunitat -  a la vegada que es garanteix el flux necessari de provisions que permeti adaptar-se a la variabilitat de la demanda


FUNCIONS:

 • Definir els procediments administratius i operatius de recepció i expedició de materials
 • Realitzar el seguiment de l’inventari de magatzem, controlant els marges dels stocks de seguretat
 • Organitzar la distribució física dels productes emmagatzemats, establint els processos necessaris per a garantir la seva òptima rotació
 • Controlar els terminis de servei al client, minimitzant els temps d’espera i transports
 • Supervisar les operacions de càrrega, descàrrega i condicionament dels productes dins del magatzem
 • Garantir la cadena de fred, per a aquells productes que ho requereixen
 • Liderar l’equip d’operaris del magatzem cap a la consecució dels objectius, organitzar les seves tasques, supervisar i controlar el seu acompliment, motivar-los, formar-los, etc.

Imprescindible

 • Experiència en tasques similars 
 • Ofimàtica avançada
   

Preferible

 • Es valorarà positivament tenir formació relacionada amb operacions i/o logística        
 • Coneixements d’entorns ERP 
 • Residència a la comarca d’Osona o limítrofes
   

S'ofereix

 • Estabilitat laboral en empresa consolidada
 • Jornada intensiva de matí (7h a 15h)
 • Retribució negociable segons perfil


Imatges