Ofertes de Treball

CAP D'ADMINISTRACIÓ

Ubicació

Osona

Sector

Indústria Siderometal.lúrgica

LLoc de treball

CAP D'ADMINISTRACIÓ

Missió

Controlar la gestió administrativa de la Companyia i garantir la fiabilitat de les dades. Liderarà equip de 5 persones.

 

FUNCIONS:

 • Controlar la correcta aplicació dels sistemes i procediments de comptabilitat i la veracitat de la informació subministrada en els comptes de la Companyia i de les filials
 • Controlar el compliment de la normativa fiscal i legal vigent
 • Controlar i mantenir actualitzades les polítiques i procediments relatius als aspectes administratius de la Companyia
 • Responsable que l’informe de l’auditoria anual sigui correcte
 • Gestió del risc i dels cobraments dels clients
 • Revisar, actualitzar i proposar millores sistemàticament de polítiques i processos de la seva àrea
 • Assegurar el correcte funcionament de la recepció de les oficines centrals de la Companyia
 • Responsable de la gestió documental de les exportacions
 • Donar d’alta i baixa els actius fixes de la Companyia

 

TASQUES

 • Revisió de la comptabilitat i realització dels ajustament necessaris, contrastant la seva veracitat i la seva conformitat amb la normativa legal vigent
 • Seguiment dels cobraments i del risc dels clients
 • Assegurar la conciliació de les carteres dels clients i dels proveïdors
 • Realització dels informes de gestió mensual
 • Realització pressupostos anuals
 • Elaboració i presentació impostos
 • Seguiment de les auditories anuals amb auditors externs.
 • Estudis concrets sol•licitats
 • Gestió de la informació i coneixement de la companyia seguint els protocols i processos establerts (\\cmc\dfs\AccesR\AR.Coneixement)

Imprescindible

 • TITULACIÓ:  Llicenciatura ADE, Econòmiques o Diplomatura en Ciències Empresarials o similar + formació específica de l’àrea financera
 • CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:  Domini d’EXCEL, ACCESS, SAP, PROJECT
 • IDIOMES:  Català i castellà correctes. Nivell alt d’anglès

Preferible

 • Proximitat geogràfica al lloc de treball
 • Experiència en càrrec d´igual responsabilitat, liderant equips de treball i preferiblement en entorn industrial

S'ofereix

 •  Incorporació en grup empresarial de prestigi orientat al mercat internacional
 •  Retribució negociable segons perfil