Ofertes de Treball

AUDITOR/A INTERN/A (COMPLIMENT NORMATIU)

Ubicació

Osona

Sector

Grup Industrial

LLoc de treball

AUDITOR/A INTERN/A (COMPLIMENT NORMATIU)

Missió

Per a prestigiós grup industrial en fase d'expansió, ubicat a Osona, busquem un/a AUDITOR/A INTERN/A COMPLIANCE per a, en col·laboració amb l'equip d'assessors extern, revisar de forma continuada els procediments i operacions que es desenvolupen en els diferents departaments de les empreses del grup, amb la finalitat de determinar el nivell de compliment de les lleis, normes, reglaments i normativa interna que son aplicables a l'organització en funció de la seva forma jurídica, la seva mida, el seu volum de facturació, el seu sector d'activitat, la seva localització geogràfica, la seva cultura, etc., en definitiva, de totes les lleis que puguin afectar-la, així com, de les normes internes voluntàriament establertes per l'equip directiu.

 

FUNCIONS:

 1. Planificar les accions d’auditoria interna de compliance, en funció del pla de compliance establert. Per poder fer això, entre d’altres coses, caldrà que conegui a fons tots els requeriments legals (terminis inclosos), normatius, reglaments, etc. que afecten a cada empresa del grup i a cada departament en particular, i amb aquesta informació haurà de confeccionar-se un calendari pel control i seguiment puntual d’aquestes actuacions.
 2. Establir bones relacions amb tothom, que facilitin l’obtenció fiable d’informació en cada moment.
 3. Demanar periòdicament als responsables de cada procediment, o operació, la informació, dades, evidències i/o documentació necessàries per comprovar l’efectivitat de les mesures de compliance adoptades.
 4. Proposar accions de millora contínua als seus superiors
 5. Mantenir informats, en tot moment, als seus superiors de les incidències, i sobretot dels riscos i no conformitats detectats (a mesura que se’n va tenint coneixement), per tal d’evitar que puguin posar en perill els objectius del pla de compliance establert.
 6. Elaborar informes d’auditoria de compliance, on es reflectiran els resultats, és a dir, es recolliran els problemes i riscos de compliment detectats i les recomanacions per a millorar o solucionar els mateixos.
 7. Col·laborar en l’homologació d’alguns proveïdors

Imprescindible

 • Experiència en àrea de compliance o, en el seu defecte, com a auditor/a de qualitat o similar
 • Formació universitària de Dret, ADE, Enginyeria o similar
 • Ofimàtica avançada
 • Coneixements d'anglès

Preferible

 • Es valorarà positivament tenir coneixements de Dret Corporatiu i/o enginyeria de processos
 • Coneixements d'entorn SAP
 • Residència a la comarca d'Osona o zones limítrofes

S'ofereix

 • Incorporació a equip professional altament qualificat
 • Incorporació a grup empresarial amb imatge de prestigi i àmbit internacional
 • Retribució negociable segons perfil
 • Formació específica a càrrec de l'empresa, en el cas dels perfils juniors


Imatges