Ofertes de Treball

ASSISTANT DEP. RRHH

Ubicació

OSONA

Sector

INDUSTRIAL

LLoc de treball

ASSISTANT DEP. RRHH

Missió

Donar suport al departament de Recursos Humans gestionant, elaborant i controlant la informació relativa al departament. Realitzarà totes aquelles tasques administratives pròpies del departament seguint les direccions marcades pel Responsable de Recursos Humans.

 

FUNCIONS: 

 • Donar suport en la realització de la documentació i gestió laboral necessària segons la normativa legal vigent (prevenció de riscos laborals, vigilàncies de la slaut, altes i baixes per malalties o accidents de treball, EPI'S, etc.).
 • Realitzar estudis de necessitats formatives del personal de plantilla: cerca, impartició i gestió de les bonificacions.
 • Realització de plans d'igualtat, plans de comunicació, llei de protecció de dades, plans de benvinguda, etc.
 • Recolzar en la preparació de documents, informes i estadístiques relacionades amb l'àrea de RRHH.
 • Tasques de suport al departament d'administració laboral: nòmines, absentisme de personal, vacances, etc.
 • Donar suport i col.laborar en els processos de captació i selecció de personal.

Imprescindible

 • Imprescindible experiència en departament de RRHH o bé en empresa de treball temporal.
 • Formació en psicologia, Relacions laborals o similar.
 • Anglès nivell mig

 

S'ofereix

 • Estabilitat laboral en empresa consolidada.
 • Bon ambient de treball.


Imatges