Ofertes de Treball

ADMINISTRATIU/IVA QUALITAT/COMPRES

Ubicació

Ripollès

Sector

Distribució alimentària

LLoc de treball

ADMINISTRATIU/IVA QUALITAT/COMPRES

Missió

Seleccionem un/a ADMINISTRATIU/IVA QUALITAT/COMPRES per a empresa de mida mitjana dedicada a la importació de productes alimentaris amb seu a la comarca del Ripollès. 
Es responsabilitzarà de mantenir al dia els registres de qualitat de l’empresa, vetllant pel compliment de la normativa legal vigent, seguint les directrius dels consultors externs.
Supervisarà el desenvolupament i aplicació de les normes de qualitat, coordinant les activitats destinades a millorar els processos en les diferents àrees de la companyia, i donarà suport administratiu a l’àrea de compres.


FUNCIONS:

 • Supervisar el desenvolupament i correcta aplicació de les normes de qualitat en els diferents processos de l’empresa (sota les directrius dels consultors externs).
 • Informar de les no conformitats a direcció general, per tal de que es prenguin les mesures correctores o preventives necessàries.
 • Portar el registre i documentació de les accions de control de qualitat realitzades, informant dels seus resultats i conclusions.
 • Participar en les auditories externes/inspeccions de qualitat.
 • Realitzar tasques administratives diverses, relacionades amb el departament de compres.
 • Donar d’alta els nous productes a l’ERP (SAP Business One).

Imprescindible

 • Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà/Superior d’Administració, Qualitat o similar.
 • Ofimàtica avançada.

Preferible

 • Coneixements de l’àrea de qualitat.
 • Experiència en àrea administrativa i/o qualitat    .
 • Residència a Osona, Ripollès o limítrofes.

S'ofereix

 • Estabilitat laboral.
 • Retribució negociable segons perfil.


Imatges