Ofertes de Treball

ADJUNT/A AL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS

Ubicació

Osona

Sector

Serveis

LLoc de treball

ADJUNT/A AL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS

Missió

Incorporar-se a l’equip de RRHH com a Adjunt/a al Responsable del Departament per assumir funcions de caire generalista (relacions laborals, formació, selecció etc.)

FUNCIONS:

 • Supervisar tota la documentació relativa al departament laboral (nòmines, contractes, altes i baixes, etc.), vetllant per l’adequació de la mateixa a la legislació vigent
 • Reclutament i selecció de personal
 • Desenvolupament de personal (disseny del pla de formació, contractació de serveis externs, etc)
 • Anàlisi del clima laboral i disseny d’actuacions en pro de la millora (Team Building, motivació, etc.)
 • Disseny del pla d’acollida i desvinculació
 • Gestió de vacances, torns de treball, etc.
 • Control de presència: control i seguiment d’absències, baixes, permisos laborals, hores extres, etc.
 • Anàlisi i descripció de llocs de treball
 • Gestió d’incidències de l’àrea de RRHH

Imprescindible

 • Graduat/ada en Relacions Laborals, Psicologia o similar        
 • Experiència en gestió de Recursos Humans (relacions laborals, selecció, formació, PRL, etc)
 • Ofimàtica avançada

Preferible

 • Coneixements o experiència en administració laboral
 • Usuari ERP
 • Coneixements d’anglès
 • Residència a la comarca d’Osona o zones limítrofes

S'ofereix

 • Estabilitat laboral en empresa consolidada al seu sector
 • Possibilitat de promoció a Cap del departament de Recursos Humans
 • Retribució negociable segons perfil


Imatges