Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dimarts i dijous de 18h a 20h

Durada: 30 hores

Data d'inici: 06/09/2022

Data de finalització: 25/10/2022


Adreçat a:

Adreçat a treballadors en actiu i/o autònoms


Objectius:

Objectius:
Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants.
Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
Dominar la confecció de tramitar nòmines.

 


Programa:

1. Gestió laboral
2. Règim general de la seguretat social
3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
4. El règim especial dels treballadors autònoms
5. Llibres obligatoris
6. El calendari laboral
7. La contractació de treballadors
7.1. El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
9. Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments
10. L'expedient del treballador
11. Contractes bonificats
12. Tramitació
13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització…
15. Liquidacions
16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal