Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dimarts i dijous de 18h a 20h

Durada: 30 hores

Data d'inici: 25/04/2024

Data de finalització: 11/06/2024


Adreçat a:

Adreçat a treballadors en actiu i/o autònoms.


Objectius:

Objectius generals:
-Proporcionar els coneixements  i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
-Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d' una aplicació.
Objectius específics:
-Comprendre la relació entre salari i treball.
-Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col•lectiu de referència
-Identificar la utilitat del full de salari
-Conèixer els diferents apartats del full de salari
-Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
-Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacionsi indemnitzacions, etc.)
-Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
-Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
-Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
-Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
-Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines


Programa:

1. El contracte de treball
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits
2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut
3. Rebut de salaris
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats
4. Nòmines
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
5. Cotització a la seguretat social
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social