Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

CONTROL DE GESTIÓ Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dimarts i dijous 18h a 20h

Durada: 40 HORES

Data d'inici: 22/09/2022

Data de finalització: 01/12/2022


Adreçat a:

Treballadors/es en actiu i/o autònoms


Objectius:

-Conèixer d'una manera pràctica que és el control de Gestió i la seva aplicació a l'empresa.
-Aprendre les bases per dissenyar i implantar el sistema, analitzant l'empresa i el seu entorn.
-Confeccionar pressupostos i diferents elements, aixi com ser capaç de fer el seguiment a través d ela comptabilitat analítica, analitzant el resultat i localitzant les desviacions.
-Dissenyar un quadre de comandament d'acord amb les necessitats de l'empresa.


Programa:

1- Introducció al control de gestió
1.1- Teoria i realitat del sistema
1.2- Avantatges i inconvenients
1.3- Voluntat i rigor per portar-lo a terme
2- Anàlisi de l'empresa
2.1- L'empresa i el seu entorn
2.2- El factor humà
2.3- Anàlisi financera
2.4- Anàlisi econòmic
3- Desenvolupament del sistema
3.1- Establiment dels objectius bàsics
3.2- Equips de treball
3.3- Objectius particulars
3.4-Detecció de punts crítics
3.5- Elaboració del pressupost d'explotació i financer
3.6- Dissenyy de la comptabilitat analítica
3.7-Implantació de controls
4- Seguiment i control
4.1- Quadre de seguiment i control
4.2- El quadre de comandament
4.3- Obtenció de resultats
4.4- participació general en l'anàlisi de resultats
4.5- Anàlisi de resultats
4.6- Correccións i decisions estratègiques
5- Supòsit pràctic