Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

COMPTABILITAT BÀSICA Nou

100% subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Properament

Durada: 60 hores

Data d'inici:

Data de finalització:


Adreçat a:

Curs adreçat a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.


Objectius:

 


Objectius generals:
Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
Definir els objectius de la comptabilitat.
Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

Objectius específics:
Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
Ensenyar-li els procediments tècnics generals.
Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
Ensenyar-li determinats temes concrets d’aplicació general.
En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

 

 

 


Programa:

1.El patrimoni
1.1.El Balanç de situació.
1.2.Informació sobre la gestió.
1.3.Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.
2.El procés comptable
2.1.Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.
2.2.Els llibres comptables
2.2.1. Diari.
2.3.Teoria del càrrec i l’abonament.
3.Tractament comptable de les existències
3.1.La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2.Les operacions de compres i vendes.
3.3.La periodificació d’existències.
3.4.El concepte de consum.
4.Tractament comptable de l’IVA
4.1.L’IVA com a impost sobre el consum final.
4.2.Definició de l’IVA.
4.3.Meritament de l’IVA.
4.4.Comptabilització de l’IVA.
5.Amortitzacions
5.1.Concepte i necessitat de l’amortització.
5.2.Comptabilització de les amortitzacions.
5.3.Regulació Fiscal de les amortitzacions.