Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

COMPTABILITAT BÀSICA

100% Subvencionat pel Consorci per la formació contiua de Catalunya

Calendari:

60 hores

Data d'inici 23/09/2019

Data de finalització 29/11/2019


Adreçat a:

Treballadors i/o autònoms


Objectius:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

 


Programa:

1- El patrimoni
2- El procés comptable
3- Tractament comptable de les existències.
4- Tractament comptable de l'IVA.
5- Amortitzacions


Imatges