Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns i dimecres de 17h a 19h

Durada: 30 hores

Data d'inici: 08/05/2023

Data de finalització: 26/06/2023


Adreçat a:

Adreçat a treballadors i/o autònoms


Objectius:

- Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia


Programa:

1. Breu introducció a la informàtica
1.1. Què és la informàtica? Definició
1.2. Conceptes bàsics: Hardware i Software
1.3. Evolució de la informàtica: passat, present i futur
1.4. Tipus de dispositius informàtics
2. L'ordinador: components i perifèrics
2.1. Components bàsics de l'ordinador:
2.2. CPU, Placa Base i memòries
2.3. Unitats d'emmagatzematge
2.4. Targetes gràfiques i de so
2.5. Tipus de connexions
2.6. Perifèrics:
2.7. Ratolí, teclat i monitor
2.8. Impressores
2.9. Altres perifèrics
3. Sistemes Operatius i gestió de documents
3.1. Sistemes operatius
3.2. Gestió de documents en Windows
3.3. Estructura de carpetes
3.4. Gestió d'arxius
3.5. Configuració i manteniment del Sistema Operatiu
3.6. Aplicacions
3.7. Programes de seguretat (Antivirus, Firewall, Anti Spyware, etc.)
3.8. Programes d'ofimàtica (processador de text, full de càlcul, presentacions i bases de dades)
3.9. Programes multimèdia
3.10. Altres aplicacions
3.11. Internet
3.12. Connexió a Internet
3.13. Navegadors
3.14. Correu electrònic