Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns i dimecres de 18h a 20h

Durada: 30 hores

Data d'inici: 19/09/2022

Data de finalització: 09/11/2022


Adreçat a:

Treballadors/es en actiu i/o autònoms/es


Objectius:

- Conèixer i valorar iniciatives reals de la creació d’empreses.
- Tenir una guiua per a la realització de les diferents activitats administratives.
- Saber el necessari per a desenvolupar un pla de negocis.
- Definir les eines jurídiques.
- Tenir clara la viabilitat del projecte.


Programa:

1. Definició de la “idea negoci” 
1.1. Equilibri Idea-emprenedor-negoci
1.2. Anàlisi de les aptituds i actitud per emprendre
1.3. Factors de viabilitat i factibilitat
1.4. Valorar pros i contres d´emprendre amb socis, instruments per definir la relació entre els socis
1.5. Reflexionar sobre l´entorn general de l´emprenedor: legal, econòmic i social
1.6. Repàs del “decàleg bàsic de l´emprenedor”
1.7. Treballar els conceptes bàsics del negoci: missió i visió
1.8. Conèixer l´eina fonamental per valorar la situació de partida: D.A.F.O.
1.9. Estructura de costos- Fluxos d´ingressos- Punt d´equilibri
2. Detallar un pla d’empresa 
2.1. Què és un pla de negoci?
2.2. Establir les estratègies per convertir una oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret
2.3. Utilitats del pla de negoci
2.4. Determinar quins són els destinataris del pla de negoci
2.5. Característiques fonamentals del pla d´empreses
2.6. Comentari introductori sobre els diversos apartats del pla d´empresa
2.7. Com descriure l'oportunitat de negoci
2.8. Clients
3. Viabilitat econòmica 
3.1. Previsions de resultats
3.2. Valoració i càlcul de les inversions necessàries
3.3. Càlcul de les necessitats de finançament
3.4. Punt d´equilibri: càlcul i explicació del concepte
3.5. Pla de tresoreria
3.6. Càlcul del compte d'explotació i balanç provisional- Previsions de resultats
3.7. Valoració d'inversions: TIR-VAN
3.8. Quadre resum econòmic-financer
4. Forma jurídica del negoci 
4.1. Tipus de formes jurídiques i implicacions de cadascuna aen l'àmbit de responsabilitat de l'empresari.
4.2. Autònoms, tràmits i característiques generals
4.3. Societat civil: possibilitats actuals després de la reforma de l´impost de Societats a 2014.
4.4. Societat Mercantil: S.L., S.A., S.L.L., S.A.L.
4.5. Cooperatives
5. Tràmits
5.1. Tràmits i costos de constitució
5.2. Documentació pel Notari i Registres
5.3. Estatuts socials, models bàsics
5.4. Aspectes laborals: seguretat social i contractació
5.5. Llicència d'activitats
5.6. Propietat industrial: marques i patents
5.7. Protecció de dades
5.8. Referències a la Llei de Suport a l'emprenedor (Llei 14/2013) 
6. Viabilitat del projecte
6.1. Anàlisi del mercat i de la competència, aspectes a tractar
6.2. Pla de màrqueting
6.3. Producció/ Organitzaci