Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

ANGLÈS B.1.B Nou

100% Subvencionat pel Consorci a per la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9h a 12h

Durada: 60 HORES

Data d'inici: 10/04/2024

Data de finalització: 27/05/2024


Adreçat a:

Treballadors/es en actiu i/o autònoms


Objectius:

Utilitzar l' idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada
com a escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i
menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb
estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals,
quotidians o d'interès personal.

 


Programa:

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SSCE03.pdf