Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

ANGLÈS B.1.A Nou

100% subvencionat pel Consorci per la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9h a 12h

Durada: 60 Hores

Data d'inici: 19/02/2024

Data de finalització: 08/04/2024


Adreçat a:

Adreçat a treballadors en actiu i/o autònoms


Objectius:

Corresponents al Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


Programa:

- A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
- A.1 Continguts lexicosemàntics
- A.2 Continguts gramaticals
- A.3 Continguts ortogràfics
- A.4 Continguts fonètics i fonològics
- B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
- C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
- C.1 Continguts funcionals
- C.2 Continguts discursius