Zona privada d'alumnes

Per accedir a l'àrea privada dels alumnes d'algun curs, introdueixi el codi del curs:

El codi és invàlid
Codi de curs correcte

Cursos

ACTUALITZACIÓ SOCIO-LABORAL Nou

100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya

Calendari:

Horari: Dimarts i dimecres de 18h a 20h

Durada: 15 hores

Data d'inici: 17/05/2022

Data de finalització: 08/06/2022


Adreçat a:

Treballadors/es  en actiu i/o autònoms/es


Objectius:

- L'acció formativa té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria laboral aparegudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l'estat, amb especial incidència en el marc laboral i de Seguretat Social.

Objectius específics:
- Actualització contínua dels coneixements al terreny del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
- Conèixer les novetats legislatives més destacades.
- Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives.
- Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i les diferents interpretacions que d'elles han fet els tribunals.


Programa:

1. Novetats socilaborals de la LLei de Pressuposts Generals de l'Estat.:
1.1. Cotització a la Seguretat Social
1.2. Revalorització de pensions: Import mínim i complements.
1.3. Imports prestacions familiars.
1.4. Valors legals: Interès legal dels diners i IPREM.
1.5. Reducció de cotitzacions.
1.6. Tarifa d'Accidents de Treball i Malaltia professional.
2. Ordre TIN/ anàlisis de les normes de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.
2.1. Cotització a la Seguretat Social: Règim General.
2.2. Cotització RETA i R.E. Agrari.
2.3. Cotització en supòsits Especials.
2.4. Bases i tipus de cotització.
2.5. Novetats en matèria de contractació laboral
2.6. Coeficients reductors.
3. Salari mínim Interprofessional
3.1. Quantia del SMI.
3.2. Compensació i absorció.
3.3. Treballadors eventuals, temporers i empleats de llar.