Ofertes de Treball

TÈCNIC/A DE LABORATORI

Ubicació

Costa Brava Sud

Sector

Grup Empresarial Alimentari

LLoc de treball

TÈCNIC/A DE LABORATORI

Missió

Per a empresa familiar fabricant de productes alimentaris derivats del peix busquem un/a Tècnic/a de Laboratori.  Participarà en la implementació del sistema de qualitat i seguretat alimentària de l’empresa fent els controls i anàlisi de resultats de les proves de laboratori que siguin necessàries.

 

FUNCIONS:

 • Verificar els terminis i registres de les operacions externes de manteniment i ca libració dels equips del laboratori.
 • Mantenir en bon estat els equips i materials que s’utilitzen per a realitzar els anàlisis.
 • Determinar les necessitats de medis i material de laboratori, realització de les comandes i la recepció de les mateixes, i registre dels consums per a l’actualització periòdica de l’estoc.
 • Preparar i controlar els medis de cultiu, els reactius i els materials necessaris per a fer els anàlisis i les sembres.
 • Realitzar anàlisis microbiològics de matèries primes, i producte acabat, registrant les dades i els resultats al sistema informàtic.
 • Realitzar el control microbiològic de les superfícies de les sales i equips corresponents, registrant les dades i els resultats al sistema informàtic.
 • Realitzar els controls físics-químics de l’aigua de l’ETAP i dels diferents punts de subministra a planta (clor, pH i duresa), registrant les dades i els resultats al sistema informàtic.
 • Realitzar el control d’histamina de matèries primeres i de producte acabat, registrant les dades i els resultats al sistema informàtic.
 • Participar en l’avaluació dels resultats dels anàlisis realitzats.
 • Gestionar l’eliminació de tots els residus generats al laboratori.
 • Donar suport a la redacció de nova documentació, revisió i/o actualització de les PNT relacionades amb el control de qualitat.
 • Donar suport, quan sigui necessari, en el seguiment de les no conformitats obertes en el Departament de Qualitat.
 • Gestionar els data loggers, amb la recuperació de dades i gestió de les mateixes.
 • Participació en la formació sobre bones pràctiques de manipulació i instruccions tècniques de treball.
 • Promoure i implementar el pla de cultura de la qualitat i seguretat alimentària.
 • Recollir, organitzar, supervisar i  emmagatzemar els documents elaborats i registres.

Imprescindible

 • Cicle formatiu de tècnic de laboratori, cicle formatiu de tècnic de laboratori d’anàlisis i control de qualitat, cicle formatiu de química, o similar
 • Coneixements sistema APPCC i IFS Food
 • Ofimàtica avançada
 • Català i castellà parlats i escrits correctament
 • Nivell mitjà d'anglès
 • Experiència d'1-2 anys en posició similar

Preferible

 • Residència a la comarca de la Selva o limítrofes
 • Disposar de carnet de conduir B1+vehicle propi

S'ofereix

 • Incorporació a equip jove i a empresa en expansió
 • Retribució negociable segons perfil


Imatges