Ofertes de Treball

MAQUINISTA DE CNC

Ubicació

SOLSONA

Sector

INDUSTRIA DE LA FUSTA

LLoc de treball

MAQUINISTA DE CNC

Missió

Realitzar tasques pròpies de fabricació, de diversa índole, sota la supervisió directa d'un operari de major qualificació i d'acord amb les normes i procediments establerts en cada cas.

Tasques:

- Realitzar tasques de fabricació

- Supervisar i controlar el funcionament correcte de la maquinària assignada de CNC

- Controlar l'aprovisionament de la maquinària sota la seva responsabilitat

- Detectar deficiències en la qualitat de productes

- Etc.

Imprescindible

Proximitat geogràfica al lloc de treball

Coneixements d'electrònica, electricitat, hidràulica i mecànica

Preferible

Valorable FP, Mòdul Fusteria o similar

Coneixements d'interpretació de plànols

S'ofereix

Inicialment per un període de temps es treballarà a la planta que l'empresa té a Osona, per tal de formar-se.

Contracte eventual renovable