Ofertes de Treball

ADJUNT/A CAP DE PRODUCCIÓ

Ubicació

Costa Brava Sud

Sector

Indústria Alimentària

LLoc de treball

ADJUNT/A CAP DE PRODUCCIÓ

Missió

Per a empresa familiar de llarga tradició en fase d'expansió, dedicada a la fabricació de productes alimentaris derivats del peix i marisc, busquem un/a TÊCNIC/A DE PRODUCCIÓ per donar suport al cap de producció en la realització de les següents funcions: 

 

1.Planificació i seguiment de la producció: L’ objectiu és produir la quantitat suficient de producte per servir el 100% de les comandes, però que no quedi molt sobrant de producte envasat en estoc per a vendre. Les tasques són:

 1. Crear les ordres de producció: Es realitzen a la tarda del dia anterior amb el planificador d’ordres i es té en compte l’estoc sobrant del dia i la previsió de venda (o venda si està confirmada) del dia següent.
 2. Distribuir la producció per línia: En funció del volum de feina, la tipologa de l’article a produir i l’hora de sortida de les comandes, es defineixen quins articles s’elaboren per cada línia de producció i en quin ordre.
 3. Realització de la comanda de matèria prima al congelador: Un cop estan definits els quilos a elaborar del dia següent, es revisa l’ estoc de matèria prima sobrant i es fa la comanda amb la diferència de quilos per abastir de matèria prima per a poder produir la totalitat del dia següent.
 4. Seguiment i control in-situ: Revisar que les comandes de compra estiguin recepcionades, que el ritme de producció sigui el previst i que les comandes a expedir estiguin en hora.
 5. Seguiment de les aturades (hores improductives): Anotar el temps d’aturada i els motius, per a poder fer anàlisi de motius i establir les mesures correctives adequades.
 6. Revisió d’estocs: Revisar que els estocs estiguin correctes, ja sigui de matèria prima fresca com congelada, dels productes comercialitzats, productes acabats i material auxiliar. Així mateix, fer el seguiment de les regularitzacions ocasionades durant el dia.
 7. Revisió i control de pesos: Comprovar que el rang dels pesos és correcte, ja sigui del pes variable como del pes fix

2.Gestió del personal: L’objectiu és tenir el personal just i necessari per afrontar el volum de treball, i que el personal estigui format en les diferents posicions. Las tasques són:

 1. Definir el calendari de vacances: Distribuir les vacances dels operaris per cobrir sempre els llocs de treball. Abans d’acabar l’any en curs es fa proposta a tot el personal de planta.
 2. Organitzar el personal por torns: Cobrir els llocs de treball en els diferents torns, garantint que estiguin coberts per personal degudament format.
 3. Fer un pla de formació / acollida als operaris/es per millorar la seva formació i ser polivalents.
 4. Puntualitat i absentisme: Realitzar el seguiment del correcte compliment dels horaris laborals.

3.Control de les incidències internes i externes: Resoldre qualsevol tipus d’incidència el més ràpida i eficientment possible. Les tasques són:

 1. Resoldre la incidència si s’està capacitat i reportar el què ha passat.
 2. Detectar quin departament pot resoldre la incidència i avisar per a prendre mesures.
 3. Comunicar a las persones afectades les incidències externes i buscar accions correctives per corregir i evitar que es repeteixin.

4.Pla de cultura de qualitat: Participar activament en la difusió i implementació de la cultura de qualitat en planta.

Imprescindible

 • Experiència mínima de 2 anys en tasques de tècnic de producció, enginyeria de processos o similar
 • Mínim a nivell de Batxillerat o Cicle Formatiu

Preferible

 • Es valorarà positivament tenir formació universitària en enginyeria industrial o similar
 • Es valorarà positivament tenir experiència en indústria alimentària
 • Ofimàtica avançada
 • Residència pròxima al lloc de treball

S'ofereix

 • Possibilitats reals de promoció
 • Estabilitat laboral
 • Formació específica a càrrec de l'empresa
 • Retribució negociable segons perfil


Imatges