Particulars

Som experts en selecció de personal, i sabem l’important que és traçar una correcta trajectòria formativa i laboral, que s’ajusti al perfil de cada individu, per tal d’esdevenir bons professionals i evitar frustracions indesitjades o potencials desaprofitats.

Som experts en Orientació Professional i oferim aquest servei als particulars que ens ho sol.liciten, posant a la seva disposició el nostre equip de psicòlegs.

Passem les proves psicotècniques més adients per a l’avaluació de competències, així com per a la detecció dels interessos vocacionals.

A partir dels resultats obtinguts, s’elabora un informe individual on es reflexen les capacitats, habilitats i motivacions, i una valoració final on es redacta el camí més apropiat (professional o d’estudis) que s’aconsella que aquella persona segueixi per tal de donar el millor rendiment en un futur i sentir-se satisfeta amb la seva elecció.El servei consisteix en:

-1a.sessió:
     -Entrevista personal de presentació.

-2a.sessió:
     -Passació de proves psicotècniques ajustades al nivell que correspòn, correcció i interpretació.

-3a.sessió:
     -Entrevista final d’orientació professional.
     -Informe psicodiagnòstic (opcional).