Escoles

Som experts en selecció de personal, i sabem l’important que és traçar una correcta trajectòria formativa i laboral des de l’inici, que s’ajusti al perfil de cada individu, per tal d’esdevenir bons professionals en un futur i evitar frustracions indesitjades o potencials desaprofitats.

Som experts en Orientació Escolar i oferim aquest servei als centres que ens ho sol.liciten.

Passem les proves psicotècniques més adients per a l’avaluació de competències de cada alumne, així com per a la detecció dels seus interessos vocacionals.

A partir dels resultats obtinguts, s’elabora un informe individual per a cada alumne on es reflexen les seves capacitats, habilitats i motivacions, i una valoració final on es redacta el camí més apropiat (professional o d’estudis) que s’aconsella que aquell alumne segueixi per tal de donar el millor rendiment en un futur i sentir-se satisfet amb la seva elecció.

Disposem d’un equip de psicòlegs altament qualificat i ens desplacem a la zona geogràfica que calgui.

El servei consisteix en:

     -Passació de proves psicotècniques ajustades al nivell que correspòn a cada edat, correcció i interpretació.
     -Informe psicodiagnòstic per a cada alumne.