LLOC VACANT
ZONA
ENGINYER DE PROCESSOS

Avaluar els processos existents de fabricació, implantar millores tècniques de reducció de costos i aplicar millora contínua als processos de producció.
Analitzar, dissenyar i implementar les activitats tècniques de desenvolupament, millora i actualització dels equips, instal.lacions i processos.

Osona
PROJECT MANAGER

Liderar i gestionar diferents projectes en totes les seves fases (disseny tècnic, desenvolupament i posta en marxa a producció), amb l'objectiu de satisfer els interessos del client, apostant per la recerca i la innovació.

Osona
ENGINYER DE PROJECTES

Donar suport al departament comercial en la realització de tasques tècniques vinculades a la venda i importació de maquinària.

Osona
PROGRAMADOR/A

Realitzar tasques de programació informàtica amb l'objectiu de crear aplicacions que cobreixin les necessitats dels clients.

Vic
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia a nivell nacional i internacional. Liderar i realitzar un control i seguiment dels agents comercials i distribuïdors.

Osona
RESPONSABLE DE SALA (PRODUCCIË)

Gestionar i coordinar tots els recursos productius disponibles, supervisant l'acompliment eficaç dels programes de fabricació i vetllar per l'acompliment dels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts.

Osona
COMERCIAL INTERN

Donar suport al departament comercial, des de les oficines, en el manteniment i ampliació de la cartera de clients i l'òptim posicionament de la diversa gamma de productes.

Blanes
T╚CNIC DE M╚TODES I TEMPS

Donar suport en l'organització i reorganització de processos d'industrialització, establint els mètodes i temps de producció adequats per a cada màquina i procés, així com participar activament en els projectes de millora contínua.

Osona
CAP DE PRODUCCIË

Responsable de planificar la producció, l'envasat, l'emmagatzematge i logística del producte en base a les comandes rebudes, les prioritats i la capacitat de la fàbrica. Així mateix, s'ocuparà d'optimitzar la productivitat, d'organitzar l'equip humà al seu càrrec i de proposar i implementar millores en el manteniment i ampliació de les instal.lacions i equipaments industrials, reportant a la Direcció General. 

Bages
T╚CNIC DE LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT

Es responsabilitzarà de l'anàlisi de materials de partida, productes elaborats, control en procés i control de serveis. 

Osona
COMERCIAL BACK OFFICE (MERCAT ITALI└)

Donar suport al departament comercial, des de les oficines, en el manteniment i ampliació de la cartera de clients i l'òptim posicionament de la diversa gamma de productes.

Blanes
DIRECTOR/A DE QUALITAT

Dirigir i coordinar tots els aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat de l'empresa, tant pel què fa referència als productes, com als processos i procediments. 

Supervisar el desenvolupament i aplicació de les normes de qualitat, coordinant les activitats destinades a millorar els processos en les diferents àrees de l'empresa. 

Vic
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE. DEPT. DE COMPTABILITAT

Cerquem persona per a treballar com a administratiu/va comptable en el departament de facturació i comptabilitat en empresa de la comarca d'Osona.

Imprescindible formació administrativa i experiència prèvia en departament de facturació i comptabilitat.

Persona Resolutiva

Vic i rodalies
ENCARREGAT DE MAGATZEMS

Supervisar i coordinar la gestió i organització dels magatzems, procurant reduir al mínim els costos del mateix ( espai, material obsolet, etc.) a la vegada que es garanteix el flux necessari de provisions per  la producció, i de productes acabats. 

Osona Nord
T╚CNIC DE QUALITAT

Aplicar els estàndards de qualitat definits per la direcció de qualitat per a les matèries primeres, productes intermitjos i finals, així com per a diferents etapes del procés productiu.

Osona
ASSISTANT FINANCER

Donar suport, juntament amb els alltres membres del departament, al Director Financer en la preparació dels impostos, dels pressupostos i les seves desviacions, col.laborar en les auditories interna i externa i en la gestió diària del departament.  

Osona Nord
ENGINYER MEC└NIC JUNIOR (RECENT GRADUAT O ESTUDIANT D'┌LTIM ANY)

Cerquem persona recent graduada en Enginyeria Mecànica o estudiant d'ultim any del grau per a incorporar-se a una important empresa del sector metal·lúrgic de la comarca d'Osona.

Pel que fa a les tasques, haurà de fer-se càrrec de petits projectes i realitzar diverses tasques de suport al cap de producció, al cap de qualitat i al director de planta. També haurà de realitzar estudis de mètodes i temps.

Osona
COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de l'empresa a la zona d'Osona Nord. 

Funcions: 

- Visitar els clients amb l'objectiu de determinar les seves necessitats i tractar de vendre els productes de la companyia. 

- Complir amb el pressupost anual de vendes assignat. 

- Realitzar prospeccions, promocions i recollida d'informació dels productes de la competència i altres dades d'interès. 

- Detectar i proposar als seus superiors oportunitats de venda. 

- Exercir de mitjancer pels problemes de postvenda i coordinar la resolució de les possibles reclamacions. 

- Registrar les demandes i organitzar el seguiment dels clients per garantir l'òptim servei. 

Osona
COORDINADOR MAGATZEM AUTOMATITZATS DE RECANVIS

Es cerca persona per a treballar com a coordinador de magatzem de recanvis en una important empresa del sector alimentari de la comarca d'Osona.

Haurà de realitzar tasques com: Impartir instruccions, revisar el compliment de les tasques assignade al personal, control d'assistència i horaris del personal, recollir necessitats dels usuaris, gestió de comandes, negociació de preus, reclamació de comandes pendents, recepció de materials, realització d'inventaris, supervisar ordres d'entrega i transport intern de material, gestió d'incidències i devolucions, etc.

Vic
ELECTROMEC└NIC

Realitzar tasques d'instal.lació, posada a punt i manteniment preventiu i correctiu de la maquinària de les empreses clients, segons la normativa de qualitat i seguretat laboral vigent.

Osona
RESPONSABLE DE MARKETING

Busquem professional per liderar departament de nova creació (fins ara externalitzat).

Les funcions que haurà de portar a terme seran:

-Elaborar l'estratègia de màrqueting de l'empresa, és a dir, el llançament de nous productes, l'elecció de les campanyes publicitàries i promocionals, el seguiment de l'evolució del mercat, la posada en marxa de les polítiques de preus i de les condicions de venda en relació amb el Director Comercial.
-Supervisar el conjunt de les activitats de màrqueting, comunicació i publicitat de l'empresa.
-Desenvolupar la comunicació entre els responsables comercials i de màrqueting, amb el fi d'optimitzar l'estratègia de l'empresa.
-Suport al director d'Investigació i Desenvolupament en el desenvolupament de nous productes o serveis intentant anticipar i respondre a les evolucions de les necessitats dels clients.

Blanes
TALLADOR DE TONYINES

Realitzarà les següents tasques: 

-Recollida i classificació del producte. 

-Durant el període de pesca de tonyines ( 4-5 mesos a l'any) realitzarà el tall del producte evitant al màxim la pèrdua de mermes. La resta de l'any realitzarà l'el.laboració i tall d'altres espècies de peix. 

-Neteja i ordre del lloc de treball. 

 

Blanes
T╚CNIC INFORM└TIC (SISTEMES)

Col.laborar en la implementació de noves instal.lacions de hardware en empresa especialitzada en serveis de virtualització.

Osona
ARQUITECTE T╚CNIC

Dirigir les obres de la companyia, gestionant els recursos materials i el personal que hi intervé, en funció de les necessitats de cada moment i dels pressupostos assignats, vetllant per la qualitat del servei i la satisfacció dels clients.

Osona
COMERCIAL BACK OFFICE (MERCAT FRANC╚S)

Donar suport al departament comercial, des de les oficines, en el manteniment i ampliació de la cartera de clients i l'òptim posicionament de la diversa gamma de productes.

Blanes
AUXILIAR OFICINA T╚CNIC-COMERCIAL

Donar suport al departament tècnic comercial en tasques d'atenció al client i gestió de documentació (confecció de pressupostos, elaboració de plànols, redacció d'informes, etc).

Osona sud
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de venda, promoció i distribució de sistemes i serveis TIC per a Hospitals en l'àmbit de la Unió Europea. Dirigir l'equip comercial i supervisar les delegacions i distribuïdors.

Osona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PL└STIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
Ronda F. Camprodon, 18 baixosĚ08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 Ě Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURR═CULUM