LLOC VACANT
ZONA
CAP DE PRODUCCIÓ

Gestionar i coordinar totes les activitats que es desenvolupen a la planta de producció, supervisant l'acompliment eficaç dels programes de fabricació i vetllant per l'assegurament dels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts.

Osona
COMERCIAL

Visitar clients de l'àrea de Catalunya amb l'objectiu d'ampliar i consolidar la cartera de clients de l'empresa. Registrarà les demandes i organitzarà el seguiment dels clients per garantir l'òptim servei.

Osona
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL

Donar suport al cap del departament comercial en la realització de tasques administratives i d’atenció al client. 

Osona
TÈCNIC INFORMÀTIC

Donar suport tècnic als clients en la instal.lació i reparació d'equips informàtics i multifuncionals.

Vic
CAPATÀS

Liderar l'equip de treballadors de neteja de la ciutat de Vic i vetllar per complir amb els objectius de qualitat, organització del treball, clima laboral, eficàcia i rentabilitat.

Vic
ACCOUNT MANAGER (MERCAT NACIONAL O FRANçA)

Donar suport al departament comercial, des de les oficines, en el manteniment i ampliació de la cartera de clients i l'òptim posicionament de la diversa gamma de productes amb l'objectiu d'esgotar els estocs diaris de producte fresc.

Gironès
TÈCNIC S.A.T.

Organitzar, controlar i gestionar els SATS a nivell nacional i internacional, seguint les directrius marcades pel director tècnic. Vetllar per la qualitat del servei i la millora contínua.

La Selva
COMERCIAL EXPORT

Desenvolupar i implementar les activitats de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia als mercats exteriors assignats.

La Selva
CAP DE LABORATORI

Es responsabilitzarà de dirigir i supervisar els estudis de tipus biològic i químic que es realitzen sobre els productes i envasos, i de coordinar les anàlisis i assajos que s'efectuen per millorar la qualitat dels productes existents o pel control de processos i la seguretat alimentària.

Ripollès
COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de prestigiosa empresa de publicitat d'Osona.
Visitarà clients d'Osona i el Ripollès amb l'objectiu de determinar les seves necessitats i tractar de vendre un espai publicitari de la divisió de premsa escrita.

Osona
PROGRAMADOR INFORMÀTIC

Realitzarà tasques com a programador informàtic en empresa en creixement dins del sector alimentari. 

Osona
ARQUITECTE TÈCNIC

Dirigir les obres de la companyia, gestionant els recursos materials i el personal que hi intervé, en funció de les necessitats de cada moment i dels pressupostos assignats, vetllant per la qualitat del servei i la satisfacció dels clients.

Osona
COMERCIALS

Busquem JOVES EMPRENEDORS, amb interès pel sector de la imatge personal, per a incorporar-se a equip comercial d'empresa dedicada a la distribució de productes de cosmètica per a professionals (perruqueries i centres de bellesa) de les marques Z-ONE CONCEPT, PRONAILS I DIEGO DALLA PALMA. Es resposabilitzarà d'ampliar i consolidar la cartera de clients de la zona assignada (comarques de la província de Girona, Barcelona o Tarragona).

Barcelona/Girona/Tarragona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PLÀSTIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
RESPONSABLE S.A.T.

Coordinar el departament de manteniment, exercint de mitjancer entre el departament de reparacions i gerència, gestionant les avaries i incidències de la maquinària de fred industrial.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
Ronda F. Camprodon, 18 baixos·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM