LLOC VACANT
ZONA
ADMINISTRATIU/VA

Realitzar tasques administratives i el processament informàtic de la documentació d'acord amb les instruccions i circuits administratius establerts.

Lluçanès
TÈCNIC DE SISTEMES

Donar suport informàtic en la implementació de noves instal.lacions de hardware en empresa especialitzada en serveis de virtualització.

Osona
TÈCNIC DE COMPRES

Implementar la gestió de compres i aprovisionament de matèries primeres, productes auxiliars, equips i serveis. Negociar directament amb els proveïdors d'acord amb els objectius i polítiques definides per la Direcció de Compres.

Osona Nord
COMERCIAL

-Visitar clients amb l'objectu de determinar les seves necessitats i vendre els productes de l'empresa. 

-Gestionar les vendes, registrar les comandes i organitzar el seguiment dels clients per garantir l'òptim funcionament de l'empresa. 

-Exercir de mitjancer pels problemes de postvenda i coordinar la resolució de les possibles reclamacions. 

-Realitzar col.laboracions i acompanyaments comercials amb els comercials de les empreses distribuïdes. 

-Complir el pressupost nual de vendes assignat. 

-Participar activament en els events que organitzi l'empresa. 

-Detectar i proposar a l'empresa oportunitats de negoci. 

-Eventualment (per comandes fora de ruta o urgències) entregar la comanda al client.

Osona
COMERCIAL

Tasques:

- Establir acords amb els clients, acordar comandes i dates d´entrega.

- Rebre queixes i gestionar-les.

- Visitar els clients.

- Seguiment dels pagaments i cobraments, etc.

Osona
PROJECT LEADER

Ser responsable de la gestió i lideratge de cadascun dels diversos projectes d´industrialització paral.lels en el temps, coordinant, dinamizant, controlant o realitzant, segons s´escaigui, les diverses activitats associades. 

 

Osona Nord
ARQUITECTE TÈCNIC

Dirigir les obres de la companyia, gestionant els recursos materials i el personal que hi intervé, en funció de les necessitats de cada moment i dels pressupostos assignats, vetllant per la qualitat del servei i la satisfacció dels clients.

Osona
ACCOUNT MANAGER (MERCAT FRANCÈS)

Donar suport al departament comercial, des de les oficines, en el manteniment i ampliació de la cartera de clients i l'òptim posicionament de la diversa gamma de productes amb l'objectiu d'esgotar els estocs diaris de producte fresc.

Blanes
DIRECTOR DE COMPRES

Dissenyar, implantar i supervisar la gestió de les compres i aprovisionament de matèries primeres, equips, subministraments i productes auxiliars, negociant directament amb els proveïdors les condicions dels contractes.
Controlar els estocs periòdicament per tal de garantir l'adequat subministrament de matèries primeres i consumibles amb la cadència i cost òptim per a l'empresa.

Osona
AUXILIAR OFICINA TÈCNIC-COMERCIAL

Donar suport al departament tècnic comercial en tasques d'atenció al client i gestió de documentació (confecció de pressupostos, elaboració de plànols, redacció d'informes, etc).

Osona sud
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de venda, promoció i distribució de sistemes i serveis TIC per a Hospitals en l'àmbit de la Unió Europea. Dirigir l'equip comercial i supervisar les delegacions i distribuïdors.

Osona
TÈCNIC DE MANTENIMENT

Realitzar els programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu, tant dels equips productius (principalment maquinària de fred industrial), com de les pròpies instal.lacions de la companyia, atenent els errors i reparacions.

Gironès/La Selva/Maresme/Baix Empordà
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PLÀSTIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
Ronda F. Camprodon, 18 baixos·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM