LLOC VACANT
ZONA
ACCOUNT MANAGER (MERCAT NACIONAL O FRANçA)

Donar suport al departament comercial, des de les oficines, en el manteniment i ampliació de la cartera de clients i l'òptim posicionament de la diversa gamma de productes amb l'objectiu d'esgotar els estocs diaris de producte fresc.

La Selva
AGENT DE VIATGES

- Atendre les demandes dels clients i donar respostes a les seves necessitats amb l'objectiu de vendre. 

- Utilitzar programes informàtics específics del sector per tal de reservar hotels, mitjans de transport, paquets de vacances, etc. 

- Informar de les novetats i ofertes. 

- Analitzar les oportunitats del mercat i col.laborar en el disseny d'itineraris per grups. 

-Etc. 

Osona
TÈCNIC COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de l'empresa a les zones d'Osona i Girona, promocionant i venent els productes de la companyia.

Osona
ENGINYER TÈCNIC O SUPERIOR, ESP.ELECTRÒNICA O TELECOMUNICACIONS

S'incorporarà a l'equip d'enginyers de Hardware d'R+D d'important empresa adreçada als sectors industrial i d'automoció i al mercat internacional.

Osona
ADMINISTRATIU/VA DEP.COMERCIAL

Atendre els clients d'important concessionari de Vic en tots aquells serveis o consultes que es derivin de la reparació del seu vehicle, segons els procediments establerts per la direcció.

Vic
TÈCNIC GENERALISTA RRHH

Donar suport a la Direcció de Recursos Humans en la implementació i administració dels programes, polítiques, processos i models de gestió de recursos humans estratègics de la companyia.

Osona
DIRECTOR DE COMPRES

Dissenyar, implantar i supervisar la gestió de les compres i aprovisionament de matèries primeres, equips, subministraments i productes auxiliars, negociant directament amb els proveïdors les condicions dels contractes.
Controlar els estocs periòdicament per tal de garantir l'adequat subministrament de matèries primeres i consumibles amb la cadència i cost òptim per a l'empresa.

Osona
CUSTOMER SERVICE

Donar suport al departament comercial nacional i internacional en l'atenció telefònica a clients. Es responsabilitzarà de la gestió administrativa del departament, seguiment de comandes, sortides de producte, gestió d'incidències i resposta al client.

Osona
HARDWARE DESIGN ENGINEER

Desenvolupament de nous productes d'acord amb les especificacions dels clients i de les normatives aplicables:

-Definició d'especificacions.
-Disseny esquemàtic de sistemes electrònics digitals i analògics.
-Disseny de fonts d'alimentació, electrònica de potència, electrònica analògica i digital.
-Disseny de circuits basats en microprocessador.
-Desenvolupament de software de baix nivell.
-Disseny de circuits impresos amb criteris multicapa i EMI.
-Validació i verificació de prototips.

Osona
CONSULTOR ÀREA LABORAL

Assessorar als clients en tot allò referent a l'àrea laboral (contractació, retribució, desvinculació i litigació). Es responsabilitzarà de la tramitació de tota la documentació de l'àrea laboral dels clients assignats, vetllant per l'adequació de la mateixa a la legislació vigent.

Vic
AUXILIAR OFICINA TÈCNIC-COMERCIAL

Donar suport al departament tècnic comercial en tasques d'atenció al client i gestió de documentació (confecció de pressupostos, elaboració de plànols, redacció d'informes, etc).

Osona sud
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de venda, promoció i distribució de sistemes i serveis TIC per a Hospitals en l'àmbit de la Unió Europea. Dirigir l'equip comercial i supervisar les delegacions i distribuïdors.

Osona
TÈCNIC COMPTABLE

-Informatitzar dades comptables i financeres i realitzar els diferents càlculs comptables. 

-Donar respostes tècniques i assessorament en matèria de comptabilitat i fiscalitat als clients (empreses i particulars). 

-Confeccionar la liquidació d'impostos trimestrals (IVA, etc.) i la fiscalitat d'empreses (autònoms, societats limitades,...).

-Realitzar declaracions de renda. 

Torelló
MUNTADOR ALTA TENSIÓ

Realitzar tasques de muntatge i posta en marxa de maquinària i instal.lacions a nivell nacional i internacional en una de les companyies líders en fabricació de cable a nivell mundial.

Osona
TÈCNIC DE MANTENIMENT

Realitzar els programes de manteniment preventiu, predictiu i correctiu, tant dels equips productius (principalment maquinària de fred industrial), com de les pròpies instal.lacions de la companyia, atenent els errors i reparacions.

Gironès/La Selva/Maresme/Baix Empordà
COMERCIAL EXPORT

Desenvolupar i implementar les activitats de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia als mercats exteriors assignats.

La Selva
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PLÀSTIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
Ronda F. Camprodon, 18 baixos·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM