LLOC VACANT
ZONA
TÈCNIC S.A.T.

Organitzar, controlar i gestionar els SATS a nivell nacional i internacional, seguint les directrius marcades pel director tècnic. Vetllar per la qualitat del servei i la millora contínua.

La Selva
COMERCIAL EXPORT

Desenvolupar i implementar les activitats de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia als mercats exteriors assignats.

La Selva
CAP DE TRÀNSIT

Coordinar el parc mòbil extern i organitzar el transport i recollida de mercaderies. Es responsabilitzarà d'informar al client, gestionar incidències i controlar la correcta execució dels fluxos operatius en aquesta àrea.

Osona/Vallès Oriental
RESPONSABLE GENERAL DE MAGATZEM

Supervisar i coordinar la gestió i organització de magatzem. Establirà la política de distribució, emmagatzematge i transport de paqueteria, i serà el màxim responsable del conjunt d'activitats en l'àrea de transport terrestre i logística.

Osona
COMPTABLE

Realitzar tasques administratives i el processament informàtic de la documentació relativa al departament, d'acord amb les instruccions i els circuits administratius establerts pels seus superiors.

Realitzarà tasques d'administració, comptabilitat i control de gestió, entre altres tasques relatives al departament. 

Osona
DEPENDENT/A (SECTOR DECORACIÓ)

Donar la millor atenció als clients que s'adrecin a l'establiment amb l'objectiu de vendre i assessorar sobre temes de decoració i mobiliari de jardí.

Vic
RECEPCIONISTA (MITJA JORNADA)

Rebre i canalitzar les comunicacions entrants i sortints, així com realitzar la primera atenció de les visites que s'adrecin a l'assessoria. També realitzarà tasques administratives i el processament informàtic de la documentació d'acord als circuits establerts.

Vic
ADMINISTRATIU/VA DEP.FISCAL

Donar suport al departament fiscal en la realització de tasques administratives pròpies de l'àrea.

Vic
ENGINYER DE PROCESSOS

Avaluar els processos existents i configurar els sistemes de fabricació per reduir costos, millorar la sostenibilitat i desenvolupar les millors pràctiques dins del procés de producció.

Osona
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de promoció, venda i distribució de sistemes TIC pel sector sanitari en l'àmbit de la Unió Europea. Coordinarà les delegacions i distribuïdors, així com el marketing i publicitat corporativa.

Osona
CAP DE LABORATORI

Es responsabilitzarà de dirigir i supervisar els estudis de tipus biològic i químic que es realitzen sobre els productes i envasos, i de coordinar les anàlisis i assajos que s'efectuen per millorar la qualitat dels productes existents o pel control de processos i la seguretat alimentària.

Ripollès
COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de prestigiosa empresa de publicitat d'Osona.
Visitarà clients d'Osona i el Ripollès amb l'objectiu de determinar les seves necessitats i tractar de vendre un espai publicitari de la divisió de premsa escrita.

Osona
PROGRAMADOR INFORMÀTIC

Realitzarà tasques com a programador informàtic en empresa en creixement dins del sector alimentari. 

Osona
ENGINYER DE PROCESSOS

Donar suport en l'avaluació dels processos existents i la configuració dels sistemes de fabricació per reduir costos, millorar la sostenibilitat i desenvolupar les millors pràctiques dins del procés de producció.

Osona
ARQUITECTE TÈCNIC

Dirigir les obres de la companyia, gestionant els recursos materials i el personal que hi intervé, en funció de les necessitats de cada moment i dels pressupostos assignats, vetllant per la qualitat del servei i la satisfacció dels clients.

Osona
GESTOR DE MANTENIMENT

Gestionar i coordinar les activitats de conservació i manteniment de les plantes de cogeneració de la companyia.

Osona
COMERCIALS

Busquem JOVES EMPRENEDORS, amb interès pel sector de la imatge personal, per a incorporar-se a equip comercial d'empresa dedicada a la distribució de productes de cosmètica per a professionals (perruqueries i centres de bellesa) de les marques Z-ONE CONCEPT, PRONAILS I DIEGO DALLA PALMA. Es resposabilitzarà d'ampliar i consolidar la cartera de clients de la zona assignada (comarques de la província de Girona, Barcelona o Tarragona).

Barcelona/Girona/Tarragona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PLÀSTIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
PROFESSORS PEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI

Busquem professors per impartir els següents mòduls:

- Higiene i atenció sanitària domiciliària

- Atenció i suport psicosocial domiciliari

- Atenció domiciliària i alimentació familiar

Osona
MATRICER

Analitzar i realitzar de forma eficient i eficaç les intervencions correctives i les preventives en matrius per a una òptima producció de les peces.

València
MUNTADOR DE PREMSES

Preparar les premses (transfer) per a poder fabricar les peces segons les especificacions y qualitats acordades.

València
RESPONSABLE S.A.T.

Coordinar el departament de manteniment, exercint de mitjancer entre el departament de reparacions i gerència, gestionant les avaries i incidències de la maquinària de fred industrial.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
Ronda F. Camprodon, 18 baixos·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM