LLOC VACANT
ZONA
TÈCNIC/A DEPARTAMENT LABORAL

Elaborar i tramitar tota la documentació relativa al departament laboral dels clients assignats (nòmines, contractes, altes i baixes a la Seguretat Social, etc), vetllant per l'adequació de la mateixa a la legislació vigent.

Vic
KEY ACCOUNT MANAGER

En dependència de la Direcció General, liderar l'equip de Key Accounts de la companyia, coordinant i desenvolupant la seva gestió comercial.
Impulsar els responsables de les Grans Comptes cap a la consecució dels objectius de venda proposats.

Osona
ENGINYER JUNIOR RECENT TITULAT O ÚLTIM CURS

Enginyer junior recen titulat per a treballar al centre de control de manteniment 
d´important empresa del sector alimentari d´Osona. Es tracta de controlar les incidències de manteniment mitjançant pantalles digitalitzades, aplicar millores de manteniment, etc.

Osona
GRADUAT EN MEDI AMBIENT

Es requererix Graduat en Medi Ambient per treballar en Dep. de Medi Ambient d´important empresa del sector agropecuari d´Osona.

Haurà de realitzar tasques com:

- Gestió de la documentació pertinent.
- Control de depuradores.
- Recollida de mostres.

Osona
COMPTABLE

Informatitzar dades comptables, estadístiques i financeres.

-Realitzar els diferents càlculs comptables.

-Confeccionar documents fiscals.

-Activitats d´administració, comptabilitat i control de gestió.

-Tasques administratives diverses


Osona
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Donar suport al departament tècnic (servei tècnic i postvenda) en la realització de tasques administratives.

Osona Sud
PROGRAMADOR - HELP DESK

La seva missió principal serà la de desenvolupar un nou software i actualitzar les aplicacions existents en funció de les necessitats dels clients i de la companyia, a l'hora que realitzarà tasques de suport i atenció als clients. 
Funcions:


- Implantació i seguiment de projectes. 

- Suport tècnic de primera línia. 

- Manteniment d'equips informàtics de l'empresa. 

- Control de qualitat del software.

- Detecció, resolució i prevenció d'incidències. 

- Suport al departament de consultoria. 

La Garrotxa
RESPONSABLE OFICINA TÈCNICA

Estudi i disseny, en el seu vessant tècnic, de nous productes i eines, així com realitzar tasques d'oficina com seguiment d'OF i altres pròpies de l'àrea de producció.

Osona Nord
DEPENDENTA

- Atendre els clients que s'adrecin a l'establiment.

- Assessorar sobre temes de decoració, mobiliari de jardí i plantes d'interior.

- Embolicar i empaquetar els productes.

- Ubicar els articles als llos corresponents.

- Decorar l'establiment.

- Portar el control d'estocs per tal de garantir l'adequat proveïment

- Cobrar i fer tancament de caixa

Vic
RECEPCIONISTA

Rebre i canalitzar les comunicacions entrants de l'empresa (centraleta telefònica), així com realitzar la primera atenció de les visites de la companyia. També realitzarà tasques administratives senzilles i el processament informàtic de la documentació segons els circuits establerts.

Osona Nord
TÈCNIC COMERCIAL

Exercir de mitjancer entre la Direcció Comercial i els clients Europeus. Es responsabilitzarà dels resultats comercials i de l'aplicació de les directrius de la Direcció Comercial.

Osona
RESPONSABLE APROVISIONAMENTS

Optimitzar, organitzar i gestionar l'aprovisionament d'equips, subministraments i productes auxiliars. Planificar els materials necessaris per al funcionament industrial òptim i controlar la recepció i el bon funcionament d'aquests.

Osona sud
ENGINYER DE PROCESSOS

Avaluar els processos de producció existents per tal de dissenyar i implementar millores. Realitzar el seguiment i actualització dels indicadors de producció, cronometratges i actualització de documentació.

Osona sud
OPERARIS PRODUCCIÓ

Realitzar tasques pròpies de fabricació com poden ser:

-Muntatge de monitors fent assemblatge de peces, tan mecàniques com electròniques.

-Realitzar tasques de suport al personal més especialitzat.

-Detectar deficiències en la qualitat de les matèries primeres.

-Realitar neteja de la zona i de les eines utilitzades.

Rodalies de Vic
CAP DE COMPRES

Gestionar les compres, aprovisionaments i servei postvenda negociant les condicions dels contractes directament amb els diferents proveïdors. 
Tasques i funcions:
-Planificació de compres i optimització del funcionament industrial.
-Cercar proveïdors i realitzar visites. 
-Supervisió de la qualitat dels subministraments. 
-Control i seguiment d'estocs. 
-Preparació i llançament d'apovisionaments. 
-Anàlisi del mercat
Etc. 

Osona nord
CAP DE COMPRES/APROVISIONAMENTS

Gestionar les compres i aprovisionament d'equips, subministraments i productes auxiliars, negociant directament amb els proveïdors les condicions dels contractes.
Controlar els estocs periòdicament per tal de garantir l'adequat subministrament de consumibles amb la cadència i cost òptim per a l'empresa.

Osona
MECÀNIC

Realitzar diverses tasques de suport en el muntatge i ajust mecànic de la maquinària industrial:

- Resoldre irregularitats en el procés de fabricació a través de màquines eina i elements electromecànics.

- Tasques de verificació.

- Reparació d´elements per ajustar-los als paràmetres establerts.

- Acoblament d´elements segons especificacions de plànols.

- etc.

Manlleu
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SECTOR METAL·LÚRGIC

Cerquem una persona per a treballar com a auxiliar administrativa a una important empresa del sector metal·lúrgic de la comarca d'Osona. Haurà de realitzar les següents tasques: fer albarans, atenció al client, atenció telefònica, factures, control de treballadors, control d'estocs, etc.

Rodalies Vic (Osona)
COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de l'empresa a la zona d'Osona i rodalies (Bages, Bergeudà i Ripollès). 

Funcions: 

-Visitar clients amb l'objectiu de determinar les seves necessitats i tractar de vendre els productes de la companyia. 

-Detectar i proposar als seus superiors oportunitats de venda.

-Exercir de mitjancer pels problemes de postvenda i coordinar la resolució de les possibles reclamacions. 

-Registrar les demandes i organitzar el seguiment dels clients per garantir l'òptim servei. 

Osona
EXECUTIU COMERCIAL

Seleccionem jove emprenedor per negociar directament amb grans comptes del sector hospitalari (i altres) a nivell nacional i Europeu.

Osona
ESTUDIANT D'ECONOMIA O ADE

Col.laborar amb el departament d'auditoria en la revisió dels comptes interns de les empreses clients, contrastant la seva conformitat amb la normativa vigent.

Vic
ENGINYER OFICINA TÈCNICA

Cerquem persona graduada en Enginyeria mecànica per a treballar a l´oficina tècnica d´una important empresa de la comarca d´Osona dedicada a la fabricació de components hidràulics.

Haurà de realitzar les següents tasques:

-Diverses tasques de suport al departament tècninc
-Analitzar, avaluar i investigar les millores en productes existents, nous productes i noves tecnologies.
-Donar suport en el disseny, planificació i implementació dels diferents projectes de creació o modificació de productes.
-Dibuix amb CAD.
- Realització de diferents projectes.

Osona
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia a nivell nacional i internacional. Liderar i realitzar un control i seguiment dels agents comercials i distribuïdors.

Osona
TÈCNIC DE MÈTODES I TEMPS

Donar suport en l'organització i reorganització de processos d'industrialització, establint els mètodes i temps de producció adequats per a cada màquina i procés, així com participar activament en els projectes de millora contínua.

Osona
TÈCNIC DE QUALITAT

Aplicar els estàndards de qualitat definits per la direcció de qualitat per a les matèries primeres, productes intermitjos i finals, així com per a diferents etapes del procés productiu.

Osona
ENGINYER MECÀNIC JUNIOR (RECENT GRADUAT O ESTUDIANT D'ÚLTIM ANY)

Cerquem persona recent graduada en Enginyeria Mecànica o estudiant d'ultim any del grau per a incorporar-se a una important empresa del sector metal·lúrgic de la comarca d'Osona.

Pel que fa a les tasques, haurà de fer-se càrrec de petits projectes i realitzar diverses tasques de suport al cap de producció, al cap de qualitat i al director de planta. També haurà de realitzar estudis de mètodes i temps.

Osona
COORDINADOR MAGATZEM AUTOMATITZATS DE RECANVIS

Es cerca persona per a treballar com a coordinador de magatzem de recanvis en una important empresa del sector alimentari de la comarca d'Osona.

Haurà de realitzar tasques com: Impartir instruccions, revisar el compliment de les tasques assignade al personal, control d'assistència i horaris del personal, recollir necessitats dels usuaris, gestió de comandes, negociació de preus, reclamació de comandes pendents, recepció de materials, realització d'inventaris, supervisar ordres d'entrega i transport intern de material, gestió d'incidències i devolucions, etc.

Vic
ELECTROMECÀNIC

Realitzar tasques d'instal.lació, posada a punt i manteniment preventiu i correctiu de la maquinària de les empreses clients, segons la normativa de qualitat i seguretat laboral vigent.

Osona
TALLADOR DE TONYINES

Realitzarà les següents tasques: 

-Recollida i classificació del producte. 

-Durant el període de pesca de tonyines ( 4-5 mesos a l'any) realitzarà el tall del producte evitant al màxim la pèrdua de mermes. La resta de l'any realitzarà l'el.laboració i tall d'altres espècies de peix. 

-Neteja i ordre del lloc de treball. 

 

Blanes
TÈCNIC INFORMÀTIC (SISTEMES)

Col.laborar en la implementació de noves instal.lacions de hardware en empresa especialitzada en serveis de virtualització.

Osona
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de venda, promoció i distribució de sistemes i serveis TIC per a Hospitals en l'àmbit de la Unió Europea. Dirigir l'equip comercial i supervisar les delegacions i distribuïdors.

Osona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
EDIFICI CAN MAURICI·Ronda Camprodon, 1·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM