LLOC VACANT
ZONA
TÈCNIC INFORMÀTIC

Responsabilitzar-se de projectes d'infraestructura informàtica (xarxes, comunicacions, tallafocs, sistemes de seguretat...) i analitzar aplicacions informàtiques. Es cerciorarà de la correcta instal.lació, configuració, actualització i funcionament del hardware i software de la companyia, proporcionant el millor servei possible al client intern.

Osona
COMERCIAL (INSTAL.LACIONS)

Ampliar i consolidar la cartera de clients de la companyia, tractant de complir amb els objectius de venda establerts des de la Direcció Comercial.
Dirigir l'equip d'operaris que treballen a les obres, complint amb els terminis d'entrega i vetllant per la qualitat del servei.

Osona
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS

Busquem professional generalista de l'àrea de RRHH per a liderar departament de nova creació, amb l'objectiu de dissenyar i implementar les diferents polítiques de personal de la companyia, amb la finalitat d'aconseguir un equip humà adequat, professionalitzat, motivat i compromès amb els objectius corporatius, que sigui capaç d'aportar la màxima contribució individual i col.lectiva als resultats globals de l'organització.

Osona
VETERINARI/ADMINISTRATIU

Es requereix persona per realitzar tasques administratives,en horari partit, dins empresa dedicada a la comercialització de productes veterinaris.

Inicialment les tasques a realitzar seràn:

-Atenció al públic.

-Recepció de trucades.

-Entrada i gestió de comandes.

-Contacte amb clients.

Vic
COORDINADOR MAGATZEM AUTOMATITZATS DE RECANVIS

Es cerca persona per a treballar com a coordinador de magatzem de recanvis en una important empresa del sector alimentari de la comarca d'Osona.

Haurà de realitzar tasques com: Impartir instruccions, revisar el compliment de les tasques assignade al personal, control d'assistència i horaris del personal, recollir necessitats dels usuaris, gestió de comandes, negociació de preus, reclamació de comandes pendents, recepció de materials, realització d'inventaris, supervisar ordres d'entrega i transport intern de material, gestió d'incidències i devolucions, etc.

Vic
AREA MANAGER JUNIOR (SUD-EST ASIÀTIC)

Recerca i captació de nous clients a la zona del Sud-Est Asiàtic, amb l'objectiu d'obrir mercat i consolidar-lo per tal d'introduir-hi els productes que comercialitza l'empresa i incrementar les vendes globals de la companyia.

Osona
ENGINYER DE PROCESSOS

Avaluar els processos existents de fabricació, implantar millores tècniques de reducció de costos, aplicar millora contínua de forma sostenible als processos de producció per aconseguir millores de seguretat i productivitat. Recollir requisits d'industrialització de nous projectes. Optimitzar i automatitzar processos industrials basats en tall, estampació, soldadura i altres específics del metall.

Osona Nord
ADJUNT AL RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ

Gestionarà i coordinarà tots els recursos productius disponibles, supervisant l'acompliment eficaç dels programes de fabricació, vetllant per l'acompliment dels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts.

S'anirà formant en tasques de diferents àrees (producció, qualitat, RRHH i PRL) i anirà assumint de forma progressiva la seva gestió, sempre sota la supervisió del Cap de Producció.

LA SELVA
MAQUINISTA CNC

Realitzar tasques pròpies de fabricació, de diversa índole, sota la supervisió directa d'un operari de major qualificació i d'acord amb les normes i procediments establerts en cada cas.

Tasques:

- Realitzar tasques de fabricació

- Supervisar i controlar el funcionament correcte de la maquinària assignada de CNC

- Controlar l'aprovisionament de la maquinària sota la seva responsabilitat

- Detectar deficiències en la qualitat de productes

- Etc.

Solsona
INSPECTOR DE QUALITAT

Aplicar els estàndards de qualitat definits per la direcció de qualitat per a les matèries primeres, productes intermitjos i finals, així com per a diferents etapes del procés productiu.

Solsona
APROVISIONADOR

Gestionarà els aprovisionaments de l'empresa en funció de les comandes dels clients: contacte amb proveïdors, compra de material, control d'estocs, control de terminis d'entrega i qualitat del producte, resolució d'incidències, etc.

Solsona
ADMINISTRADOR/A DE FINQUES

Per a empresa promotora de Vic cerquem administratiu/iva comercial per realitzar tasques de suport a diferents àrees de l'empresa; l'Àrea comercial, Àrea tècnica, Àrea jurídia i Àrea de gestió patrimoni promotora.

Vic
COMERCIAL NACIONAL

Visitar clients actuals i potencials, detectant possibles necessitats i oferint els productes (introduint principalment la nova línia de producte) de l'empresa adequats a les característiques de cada client.

Osona
AREA MANAGER (EUROPA)

En dependència de la Direcció Comercial, gestionarà els clients europeus, que són majoritàriament del sector automoció, d'empresa en expansió internacional dedicada a la fabricació de peces de plàstic.

Catalunya Central
ENGINYER I+D

Estudiar i dissenyar, en el seu vessant tècnic, nous productes, així com les seves contínues modificacions, amb la finalitat de millorar, desenvolupar i adaptar-los a la demanda del mercat. 

Osona Nord
ENGINYER JUNIOR

Donar suport en l'organització i reorganització de processos d'industrialització i participar activament en els projectes de millora contínua.

Osona
INTERIORISTA

- Creació de plànols de projectes

- Registrar les demandes i confeccionar pressupostos 

- Satisfer les necessitats del client assessorant sobre als materials i el disseny més apropiats.

- Realitzar projectes d'interiorisme (creació de nous dissenys de cuines i banys). 

Osona
KEY ACCOUNT MANAGER

En dependència de la Direcció General, liderar l'equip de Key Accounts de la companyia, coordinant i desenvolupant la seva gestió comercial.
Impulsar els responsables dels Grans Comptes cap a la consecució dels objectius de venda proposats.

Osona
ENGINYER JUNIOR RECENT TITULAT O ÚLTIM CURS

Enginyer junior recent titulat per a treballar al centre de control de manteniment d'important empresa del sector alimentari d'Osona.

Es tracta de controlar les incidències de manteniment mitjançant pantalles digitalitzades, aplicar millores de manteniment, etc.

Osona
GRADUAT EN MEDI AMBIENT

Es requereix Graduat en Medi Ambient per treballar en Dep. de Medi Ambient d'important empresa del sectro agropecuàri d'Osona.

Haurà de realitzar tasques com:

-Gestió de la documentació pertinent.

-Control de depuradores.

-Recollida de mostres.

Osona
COMPTABLE

Informatitzar dades comptables, estadístiques i financeres.

-Realitzar els diferents càlculs comptables.

-Confeccionar documents fiscals.

-Activitats d'administració, comptabilitat i control de gestió.

-Tasques administratives diverses.

Osona
DEPENDENTA

- Atendre els clients que s'adrecin a l'establiment.

- Assessorar sobre temes de decoració, mobiliari de jardí i plantes d'interior.

- Embolicar i empaquetar els productes.

- Ubicar els articles als llos corresponents.

- Decorar l'establiment.

- Portar el control d'estocs per tal de garantir l'adequat proveïment

- Cobrar i fer tancament de caixa

Vic
ENGINYER DE PROCESSOS

Avaluar els processos de producció existents per tal de dissenyar i implementar millores. Realitzar el seguiment i actualització dels indicadors de producció, cronometratges i actualització de documentació.

Osona sud
CAP DE COMPRES/APROVISIONAMENTS

Gestionar les compres i aprovisionament d'equips, subministraments i productes auxiliars, negociant directament amb els proveïdors les condicions dels contractes.
Controlar els estocs periòdicament per tal de garantir l'adequat subministrament de consumibles amb la cadència i cost òptim per a l'empresa.

Osona
APRENENT MECÀNIC

Realitzar diverses tasques de suport en el muntatge i ajust mecànic de la maquinària industrial:

- Resoldre irregularitats en el procés de fabricació a través de màquines eina i elements electromecànics.

- Tasques de verificació.

- Reparació d´elements per ajustar-los als paràmetres establerts.

- Acoblament d´elements segons especificacions de plànols.

- etc.

Manlleu
COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de l'empresa a la zona d'Osona i rodalies (Bages, Bergeudà i Ripollès). 

Funcions: 

-Visitar clients amb l'objectiu de determinar les seves necessitats i tractar de vendre els productes de la companyia. 

-Detectar i proposar als seus superiors oportunitats de venda.

-Exercir de mitjancer pels problemes de postvenda i coordinar la resolució de les possibles reclamacions. 

-Registrar les demandes i organitzar el seguiment dels clients per garantir l'òptim servei. 

Osona
EXECUTIU COMERCIAL

Seleccionem jove emprenedor per negociar directament amb grans comptes del sector hospitalari (i altres) a nivell nacional i Europeu.

Osona
ESTUDIANT D'ECONOMIA O ADE

Col.laborar amb el departament d'auditoria en la revisió dels comptes interns de les empreses clients, contrastant la seva conformitat amb la normativa vigent.

Vic
ENGINYER OFICINA TÈCNICA

Cerquem persona graduada en Enginyeria mecànica per a treballar a l´oficina tècnica d´una important empresa de la comarca d´Osona dedicada a la fabricació de components hidràulics.

Haurà de realitzar les següents tasques:

-Diverses tasques de suport al departament tècninc
-Analitzar, avaluar i investigar les millores en productes existents, nous productes i noves tecnologies.
-Donar suport en el disseny, planificació i implementació dels diferents projectes de creació o modificació de productes.
-Dibuix amb CAD.
- Realització de diferents projectes.

Osona
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia a nivell nacional i internacional. Liderar i realitzar un control i seguiment dels agents comercials i distribuïdors.

Osona
TÈCNIC DE QUALITAT

Aplicar els estàndards de qualitat definits per la direcció de qualitat per a les matèries primeres, productes intermitjos i finals, així com per a diferents etapes del procés productiu.

Osona
ENGINYER MECÀNIC JUNIOR (RECENT GRADUAT O ESTUDIANT D'ÚLTIM ANY)

Cerquem persona recent graduada en Enginyeria Mecànica o estudiant d'ultim any del grau per a incorporar-se a una important empresa del sector metal·lúrgic de la comarca d'Osona.

Pel que fa a les tasques, haurà de fer-se càrrec de petits projectes i realitzar diverses tasques de suport al cap de producció, al cap de qualitat i al director de planta. També haurà de realitzar estudis de mètodes i temps.

Osona
ELECTROMECÀNIC

Realitzar tasques d'instal.lació, posada a punt i manteniment preventiu i correctiu de la maquinària de les empreses clients, segons la normativa de qualitat i seguretat laboral vigent.

Osona
TÈCNIC INFORMÀTIC (SISTEMES)

Col.laborar en la implementació de noves instal.lacions de hardware en empresa especialitzada en serveis de virtualització.

Osona
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de venda, promoció i distribució de sistemes i serveis TIC per a Hospitals en l'àmbit de la Unió Europea. Dirigir l'equip comercial i supervisar les delegacions i distribuïdors.

Osona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
EDIFICI CAN MAURICI·Ronda Camprodon, 1·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM