LLOC VACANT
ZONA
ADMINISTRATIU/VA SERVEI POSTVENDA

Atendre i satisfer les necessitats dels clients. Donarà suport al departament SAT en la resolució d'incidències tècniques, sol.licitud de recanvis i millora d'instal.lacions.

Osona
GESTOR DE MANTENIMENT

Gestionar i coordinar les activitats de conservació i manteniment de les plantes de cogeneració de la companyia.

Osona
COMERCIALS

Busquem JOVES EMPRENEDORS, amb interès pel sector de la imatge personal, per a incorporar-se a equip comercial d'empresa dedicada a la distribució de productes de cosmètica per a professionals (perruqueries i centres de bellesa) de les marques Z-ONE CONCEPT, PRONAILS I DIEGO DALLA PALMA. Es resposabilitzarà d'ampliar i consolidar la cartera de clients de la zona assignada (comarques de la província de Girona, Barcelona o Tarragona).

Barcelona/Girona/Tarragona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
TÈCNIC INTERIORISME 3D CAD-CAM

Disseny i desenvolupament de projectes de decoració en fusta en 3D i post-processament en CAD-CAM.

Osona Sud
RECENT TITULAT/DA EN ENGINYERIA

Incorporació a l'oficina tècnica per tal de formar-se com a professional del departament, realitzant les següents funcions: 

- Dibuix amb CAD i Inventor. 

- Donar suport en el disseny, planificació i implementació dels diferents projectes de creació o modificació de productes. 

-Analitzar, avaluar i investigar les millores en productes existents, nous productes i noves tecnologies. 

Tona
RESPONSABLE DISSENY PECES DE PLÀSTIC

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el disseny de peces de plàstic molt tècniques. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés. 

Osona
PROGRAMADOR

Col.laborar com a programador en els projectes de les empreses i en la millora contínua dels aplicatius existents amb l'objectiu de cobrir les necessitats dels clients.

Ripollès
CONTROLLER

Supervisar i coordinar les tasques relacionades amb el control intern de la gestió econòmica i financera de la companyia i reportar a la matriu de França informes comptables i resultats d'estudis de viabilitat.

Osona
COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de prestigiosa empresa de publicitat d'Osona.
Visitarà clients d'Osona i el Ripollès amb l'objectiu de determinar les seves necessitats i tractar de vendre un espai publicitari de la divisió de premsa escrita.

Osona
DIRECTOR I+D

Desenvolupar i implementar tots els processos i procediments relacionats amb el departament d’I+D de l'empresa. Dirigir i coordinar les accions precises per a què els nous productes i els existents s’ajustin i s'adaptin a les necessitats tecnològiques requerides pel mercat. Caldrà que gestioni els projectes des de la fase d’oferta fins a l’homologació del producte per part del client, així com la seva transferència al departament d’enginyeria de procés.

Osona
CAP DE MANTENIMENT

Definir, coordinar i supervisar les activitats d'inversions, millores i conservació -en la vessant preventiva, correctiva i predictiva-, de la infraestructura, instal.lacions i equips productius, a la vegada que assessora i forma a la resta de les àrees de la planta en el manteniment bàsic dels seus equips, amb l'objectiu de garantir l'òptim funcionament de l'activitat productiva de la companyia, d'acord amb els estàndards de seguretat.
Assegurar la consecució dels objectius de seguretat, qualitat i productivitat incrementant la fiabilitat dels equips.

Osona
PROFESSORS PEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI

Busquem professors per impartir els següents mòduls:

- Higiene i atenció sanitària domiciliària

- Atenció i suport psicosocial domiciliari

- Atenció domiciliària i alimentació familiar

Osona
TÈCNIC/A DE SUPORT INFORMÀTIC (ÀREA FISCAL)

Formar als clients en el funcionament de les aplicacions informàtiques de l'àrea econòmica, financera i laboral, i assessorar-los en els dubtes i incidències que puguin sorgir.

Ripollès
RESPONSABLE DE PLANTA PRODUCTIVA

Gestionar i coordinar tots els recursos productius disponibles d'una de les plantes d'important grup industrial del sector alimentari.
Supervisarà l'acompliment eficaç dels programes de fabricació i vetllarà pels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts.

Osona
MATRICER

Analitzar i realitzar de forma eficient i eficaç les intervencions correctives i les preventives en matrius per a una òptima producció de les peces.

València
MUNTADOR DE PREMSES

Preparar les premses (transfer) per a poder fabricar les peces segons les especificacions y qualitats acordades.

València
RESPONSABLE S.A.T.

Coordinar el departament de manteniment, exercint de mitjancer entre el departament de reparacions i gerència, gestionant les avaries i incidències de la maquinària de fred industrial.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
Ronda F. Camprodon, 18 baixos·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM