LLOC VACANT
ZONA
RECEPCIONISTA

Rebre i canalitzar les comunicacions entrants de l'empresa (centraleta telefònica), així com realitzar la primera atenció de les visites de la companyia. També realitzarà tasques administratives senzilles i el processament informàtic de la documentació segons els circuits establerts.

Osona Nord
TÈCNIC COMERCIAL

Cercar nous clients i mantenir les relacions comercials amb els clients europeus actuals, atenent les seves demandes i necessitats.

Osona
EXPORT ASSISTANT

Suport al Departament d'Exportació en la realització de tasques d'atenció telefònica a clients i altres administratives de backoffice relacionades amb el seguiment de comandes, control logístic i duaner.

Osona
RESPONSABLE APROVISIONAMENTS

Optimitzar, organitzar i gestionar l'aprovisionament d'equips, subministraments i productes auxiliars. Planificar els materials necessaris per al funcionament industrial òptim i controlar la recepció i el bon funcionament d'aquests.

Osona sud
ENGINYER DE PROCESSOS

Avaluar els processos de producció existents per tal de dissenyar i implementar millores. Realitzar el seguiment i actualització dels indicadors de producció, cronometratges i actualització de documentació.

Osona sud
EXPORT ASSISTANT

Donar suport al Cap d'Exportació en tasques administratives-comercials de backoffice relacionades amb la venda i distribució dels productes en els mercats exteriors assignats.

Vic
OPERARIS PRODUCCIÓ

Realitzar tasques pròpies de fabricació com poden ser:

-Muntatge de monitors fent assemblatge de peces, tan mecàniques com electròniques.

-Realitzar tasques de suport al personal més especialitzat.

-Detectar deficiències en la qualitat de les matèries primeres.

-Realitar neteja de la zona i de les eines utilitzades.

Rodalies de Vic
PROGRAMADOR

La seva missió principal serà la de desenvolupar un nou software i actualitzar les aplicacions existents en funció de les necessitats dels clients i de la companyia. 
Funcions:
- Realitzar el manteniment, optimitzar, adaptar i actualitzar el software bàsic o de suport dels clients.
- Desenvolupament de nous programes, així com la seva codificació, depuració i comprovació per tal d'aconseguir el funcionament satisfactori. 
- Gestió d'incidències i de projectes. 

La Garrotxa
CAP DE COMPRES

Gestionar les compres, aprovisionaments i servei postvenda negociant les condicions dels contractes directament amb els diferents proveïdors. 
Tasques i funcions:
-Planificació de compres i optimització del funcionament industrial.
-Cercar proveïdors i realitzar visites. 
-Supervisió de la qualitat dels subministraments. 
-Control i seguiment d'estocs. 
-Preparació i llançament d'apovisionaments. 
-Anàlisi del mercat
Etc. 

Osona nord
CAP DE COMPRES/APROVISIONAMENTS

Gestionar les compres i aprovisionament d'equips, subministraments i productes auxiliars, negociant directament amb els proveïdors les condicions dels contractes.
Controlar els estocs periòdicament per tal de garantir l'adequat subministrament de consumibles amb la cadència i cost òptim per a l'empresa.

Osona
MECÀNIC

Realitzar diverses tasques de suport en el muntatge i ajust mecànic de la maquinària industrial:

- Resoldre irregularitats en el procés de fabricació a través de màquines eina i elements electromecànics.

- Tasques de verificació.

- Reparació d´elements per ajustar-los als paràmetres establerts.

- Acoblament d´elements segons especificacions de plànols.

- etc.

Manlleu
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA SECTOR METAL·LÚRGIC

Cerquem una persona per a treballar com a auxiliar administrativa a una important empresa del sector metal·lúrgic de la comarca d'Osona. Haurà de realitzar les següents tasques: fer albarans, atenció al client, atenció telefònica, factures, control de treballadors, control d'estocs, etc.

Rodalies Vic (Osona)
CAP DE PRODUCCIÓ

Gestionar i coordinar tots els recursos productius i humans disponibles, supervisant l'acompliment eficaç dels programes de fabricació, així com dels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts.
Millorar la productivitat i qualitat, augmentar l'eficiència a planta i reduir costos de producció/manteniment.

Osona Nord
GESTOR PUNT DE VENDA

Visitar clients (supermercats i hipermercats) principalment de la zona de Barcelona (esporàdicament també de la resta de Catalunya). La seva missió serà la de controlar i dur a terme tots els acords i accions negociades, així com detectar oportunitats de negoci al punt de venda i proposar accions necessàries per a millorar la venda, visibilitat i rendibilitat dels productes exposats. 

La Selva
COMERCIAL

Ampliar i consolidar la cartera de clients de l'empresa a la zona d'Osona i rodalies (Bages, Bergeudà i Ripollès). 

Funcions: 

-Visitar clients amb l'objectiu de determinar les seves necessitats i tractar de vendre els productes de la companyia. 

-Detectar i proposar als seus superiors oportunitats de venda.

-Exercir de mitjancer pels problemes de postvenda i coordinar la resolució de les possibles reclamacions. 

-Registrar les demandes i organitzar el seguiment dels clients per garantir l'òptim servei. 

Osona
EXECUTIU COMERCIAL

Seleccionem jove emprenedor per negociar directament amb grans comptes del sector hospitalari (i altres) a nivell nacional i Europeu.

Osona
RECENT TITULAT/DA EN ECONOMIA O ADE

Col.laborar amb el departament d'auditoria en la revisió dels comptes interns de les empreses clients, contrastant la seva conformitat amb la normativa vigent.

Vic
ENGINYER OFICINA TÈCNICA

Cerquem persona graduada en Enginyeria mecànica per a treballar a l´oficina tècnica d´una important empresa de la comarca d´Osona dedicada a la fabricació de components hidràulics.

Haurà de realitzar les següents tasques:

-Diverses tasques de suport al departament tècninc
-Analitzar, avaluar i investigar les millores en productes existents, nous productes i noves tecnologies.
-Donar suport en el disseny, planificació i implementació dels diferents projectes de creació o modificació de productes.
-Dibuix amb CAD.
- Realització de diferents projectes.

Osona
TÈCNIC QUALITAT PROVEïDORS

En dependència del responsable de qualitat de la planta, serà l'ecarregat de la relació i contacte amb els proveidors de la planta aixi com de la gestió i la resolució de qualsevol incidència o no conformitat amb ells.

Funcions:

- Homologació de nous proveïdors/productes

- Classificació anual de proveïdors

- Monotorització, anàlisis i reducció dels PPM's dels proveïdors

- Transmissió d'incidències a proveïdors en components no conformes de reclamacions de clients

- Desenvolupament i manteniment de proveïdors en qualitat concentrada

Osona sud
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de promoció, venda i distribució dels productes de la companyia a nivell nacional i internacional. Liderar i realitzar un control i seguiment dels agents comercials i distribuïdors.

Osona
RESPONSABLE DE SALA (PRODUCCIÓ)

Gestionar i coordinar tots els recursos productius disponibles, supervisant l'acompliment eficaç dels programes de fabricació i vetllar per l'acompliment dels estàndards de qualitat, costos i seguretat establerts.

Osona
TÈCNIC DE MÈTODES I TEMPS

Donar suport en l'organització i reorganització de processos d'industrialització, establint els mètodes i temps de producció adequats per a cada màquina i procés, així com participar activament en els projectes de millora contínua.

Osona
ENCARREGAT DE MAGATZEMS

Supervisar i coordinar la gestió i organització dels magatzems, procurant reduir al mínim els costos del mateix ( espai, material obsolet, etc.) a la vegada que es garanteix el flux necessari de provisions per  la producció, i de productes acabats. 

Osona Nord
TÈCNIC DE QUALITAT

Aplicar els estàndards de qualitat definits per la direcció de qualitat per a les matèries primeres, productes intermitjos i finals, així com per a diferents etapes del procés productiu.

Osona
ASSISTANT FINANCER

Donar suport, juntament amb els alltres membres del departament, al Director Financer en la preparació dels impostos, dels pressupostos i les seves desviacions, col.laborar en les auditories interna i externa i en la gestió diària del departament.  

Osona Nord
ENGINYER MECÀNIC JUNIOR (RECENT GRADUAT O ESTUDIANT D'ÚLTIM ANY)

Cerquem persona recent graduada en Enginyeria Mecànica o estudiant d'ultim any del grau per a incorporar-se a una important empresa del sector metal·lúrgic de la comarca d'Osona.

Pel que fa a les tasques, haurà de fer-se càrrec de petits projectes i realitzar diverses tasques de suport al cap de producció, al cap de qualitat i al director de planta. També haurà de realitzar estudis de mètodes i temps.

Osona
COORDINADOR MAGATZEM AUTOMATITZATS DE RECANVIS

Es cerca persona per a treballar com a coordinador de magatzem de recanvis en una important empresa del sector alimentari de la comarca d'Osona.

Haurà de realitzar tasques com: Impartir instruccions, revisar el compliment de les tasques assignade al personal, control d'assistència i horaris del personal, recollir necessitats dels usuaris, gestió de comandes, negociació de preus, reclamació de comandes pendents, recepció de materials, realització d'inventaris, supervisar ordres d'entrega i transport intern de material, gestió d'incidències i devolucions, etc.

Vic
ELECTROMECÀNIC

Realitzar tasques d'instal.lació, posada a punt i manteniment preventiu i correctiu de la maquinària de les empreses clients, segons la normativa de qualitat i seguretat laboral vigent.

Osona
TALLADOR DE TONYINES

Realitzarà les següents tasques: 

-Recollida i classificació del producte. 

-Durant el període de pesca de tonyines ( 4-5 mesos a l'any) realitzarà el tall del producte evitant al màxim la pèrdua de mermes. La resta de l'any realitzarà l'el.laboració i tall d'altres espècies de peix. 

-Neteja i ordre del lloc de treball. 

 

Blanes
TÈCNIC INFORMÀTIC (SISTEMES)

Col.laborar en la implementació de noves instal.lacions de hardware en empresa especialitzada en serveis de virtualització.

Osona
DIRECTOR COMERCIAL

Planificar i gestionar la política de venda, promoció i distribució de sistemes i serveis TIC per a Hospitals en l'àmbit de la Unió Europea. Dirigir l'equip comercial i supervisar les delegacions i distribuïdors.

Osona
FAMILY BANKER

Realitzar visites comercials a particulars i donar assessorament financer als clients per tal d'oferir els serveis i productes de la companyia.

Osona
INTAC VIC - Recursos Humans
EDIFICI CAN MAURICI·Ronda Camprodon, 1·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM